doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Marie Macková je externí členkou Katedry sociálních věd na Evropské výzkumné univerzitě. Garantuje předměty Teorie a metody sociální práce, Metody a techniky sociálního výzkumu a Zdraví a nemoc.

Marie Macková byla jmenována docentkou v oboru Zdravotně sociální péče v roce 2016. Je hodnotitelkou Národního akreditačního úřadu pro oblast Sociální práce. V daném oboru v posledních pěti letech vykonávala vědecko-výzkumnou a další tvůrčí činnost. Z jejího profesního životopisu lze zmínit jako nejdůležitějších sedm publikací v časopisech evidovaných v databázích Web of Science nebo Scopus, vždy v oboru Sociální práce nebo oborech příbuzných. Marie Macková má 45 citací svých prací. Neustále pracuje na svém profesním růstu a v současnosti dokončuje své druhé Ph.D. studium v programu Sociální lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Marie Macková se zapojuje do mezinárodní spolupráce formou stáží a konferencí. Odborně působí také jako věcný gestor na Ministerstvu práce a sociálních věcí a má praktickou zkušenost z výkonu práce sociálního pracovníka. Je spoluzakladatelkou celosvětového informačního webu pro sociální pracovníky v hospicích a členkou Evropské organizace pro sociální práci v paliativní péči. Mimo to je aktivním dobrovolným poradcem v rámci internetové poradny v oblasti sociální a psychologické a bojuje za práva osob se zdravotním postižením, zejména majitelů asistenčních a vodicích psů. V neposlední řadě lze zmínit, že Marie Macková získala za svou činnost několik ocenění, například Žena regionu za Olomoucký kraj, a to za svůj přínos v oblasti paliativní péče v sociální práci. V celorepublikovém srovnání získala cenu odborné poroty a ambasadorek.

Konzultační hodiny: Čt 10:00-11:00 hod.

Kancelář: 004

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: marie.mackova@eruni.org

Profil na ORCID