Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.

Natalie Uhrová je členkou Katedry ekonomie a hospodářské politiky Vysoké školy PRIGO. Vystudovala v magisterském studijním programu obor Národohospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Akademický titul Ph.D. získala v doktorském studijním programu Ekonomické teorie na stejné univerzitě. Svou kvalifikaci pro pedagogickou činnost si rozšířila na NIDV – krajské pracoviště Ostrava. Působila na Katedře národohospodářské Ekonomické fakulty VŠB-TUO, kde zastávala pozici tajemníka. V minulosti byla ředitelkou středních škol náležejících do skupiny PRIGO.

Na Vysoké škole PRIGO se zabývá problematikou politiky zaměstnanosti, sociální politiky a hospodářské politiky. Garantuje a vyučuje několik předmětů z této oblasti. Výuku zabezpečuje jak v českém jazyce, tak také v angličtině. V letech 2012–2014 absolvovala výukové pobyty na Hubei University of Technology v Číně. Má praxi s vedením desítek diplomových a bakalářských prací. Má bohaté zkušenosti s  organizováním vědeckých konferencí. Je členkou ediční rady odborného vědeckého časopisu DANUBE zařazeného do databáze SCOPUS, který vydává německé nakladatelství de Gruyter společně s Vysokou školou PRIGO. Je pověřena organizací výuky v rámci kurzů celoživotního vzdělávání v rámci realizace Akademie třetího věku. Za dobu svého působení v akademickém prostředí napsala řadu odborných článků. 

Konzultační hodiny: St 10:15 – 11:45 hod.

Kancelář: 112

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: natalie.uhrova@prigo.cz

Profil na PUBLONS 

Profil na ORCID