Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.

Natalie Uhrová je členkou Katedry ekonomie a hospodářské politiky Vysoké školy PRIGO. Vystudovala v magisterském studijním programu obor Národohospodářství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Akademický titul „doktor“ získala v doktorském studijním programu Ekonomické teorie na stejné univerzitě. Svou kvalifikaci pro pedagogickou činnost získala na NIDV – krajské pracoviště Ostrava.

Působila na Katedře národohospodářské Ekonomické fakulty VŠB-TUO, kde se zabývala problematikou hospodářské politiky a komparací hospodářských politik jednotlivých zemí EU. Externě působila na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě. Výuku zabezpečovala jak v českém jazyce, tak také v angličtině pro přijíždějící studenty v rámci programu Erasmus. V letech 2012 – 2014 absolvovala výukové pobyty na Hubei University of Technology v Číně. Má zkušenosti s vedením desítek diplomových a bakalářských prací, zastávala pozici tajemníka Katedry národohospodářské EKF VŠB-TUO. Má bohaté zkušenosti s organizováním konferencí a prezentačních akcí katedry. Za dobu svého působení v akademickém prostředí napsala řadu odborných článků

Působila v pozici ředitelky středních škol patřících do skupiny PRIGO. Na VŠ PRIGO se zabývá problematikou politiky zaměstnanosti, sociální politiky a hospodářské politiky. Je pověřena organizací výuky v rámci kurzů celoživotního vzdělávání v rámci A3V.

Konzultační hodiny: St 10:15 – 11:45 hod.

Kancelář: 112

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: natalie.uhrova@prigo.cz