Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.

Natalie Uhrová je vedoucí Katedry sociálních věd a ředitelkou Institutu celoživotního vzdělávání Vysoké školy PRIGO. Vystudovala v magisterském studijním programu obor Národohospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Akademický titul Ph.D. získala v doktorském studijním programu Ekonomické teorie na stejné univerzitě. Svou kvalifikaci pro pedagogickou činnost si rozšířila na NIDV – krajské pracoviště Ostrava. Působila na Katedře národohospodářské Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, kde zastávala pozici tajemníka. V minulosti byla ředitelkou středních škol náležejících do skupiny PRIGO.
Na Vysoké škole PRIGO se zabývá problematikou politiky zaměstnanosti, sociální politiky a hospodářské politiky. Garantuje a vyučuje několik předmětů z této oblasti. Výuku zabezpečuje jak v českém jazyce, tak také v angličtině. V letech 2012–2014 absolvovala výukové pobyty na Hubei University of Technology v Číně. Má praxi s vedením desítek diplomových a bakalářských prací. Má bohaté zkušenosti s  organizováním vědeckých konferencí. Je členkou ediční rady odborného vědeckého časopisu DANUBE zařazeného do databáze Scopus a mnoha dalších, který vydává německé nakladatelství de Gruyter společně s Vysokou školou PRIGO. Jako ředitelka ICV je pověřena organizací výuky v kurzech celoživotního vzdělávání, zejména v oblasti Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a v rámci realizace Akademie třetího věku. Za dobu svého působení v akademickém prostředí napsala řadu odborných článků.

Konzultační hodiny: St 10:15-11:45 hod.

Kancelář: 211

Mob.: +420 730 152 890

E-mail: natalie.uhrova@prigo.cz

Profil na Publons

Profil na ORCID