Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.

Natalie Uhrová je vedoucí Katedry sociálních věd a také ředitelkou Institutu celoživotního vzdělávání Evropské výzkumné univerzity. Je členkou Kolegia rektorky, členkou Vědecké rady a předsedkyní Disciplinární komise Evropské výzkumné univerzity. Působí rovněž jako místopředsedkyně Vědecké rady Vysoké školy PRIGO, která je hlavní organizační složkou ERUNI. Natalie Uhrová je členkou vedení pobočky České společnosti ekonomické při Evropské výzkumné univerzitě a členkou ediční rady mezinárodního vědeckého časopisu DANUBE, evidovaného v databázi Scopus, vydávaného společně renomovaným nakladatelstvím de Gruyter a ERUNI.

Vystudovala v magisterském studijním programu obor Národohospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Akademický titul Ph.D. získala v doktorském studijním programu Ekonomické teorie na stejné univerzitě. Svou kvalifikaci pro pedagogickou činnost si rozšířila na NIDV – krajské pracoviště Ostrava. Působila na Katedře národohospodářské Ekonomické fakulty VŠB-TUO, kde zastávala pozici tajemníka. V minulosti byla ředitelkou gymnázií a středních škol náležejících do skupiny PRIGO.

Na ERUNI se zabývá problematikou politiky zaměstnanosti, sociální politiky a hospodářské politiky. Garantuje a vyučuje několik předmětů z této oblasti. Výuku zabezpečuje jak v českém jazyce, tak také v angličtině. V letech 2012–2014 přednášela na Hubei University of Technology v Číně. Má praxi s vedením desítek diplomových a bakalářských prací. Má bohaté zkušenosti s  organizováním vědeckých konferencí. Jako ředitelka Institutu celoživotního vzdělávání je pověřena organizací výuky v kurzech celoživotního vzdělávání, zejména v oblasti Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a v rámci realizace Univerzity třetího věku. Za dobu svého působení v akademickém prostředí napsala řadu odborných článků také v databázích WoS nebo Scopus.

Konzultační hodiny: St 10:15-11:45 hod.

Kancelář: 211

Mob.: +420 730 152 890

E-mail: natalie.uhrova@eruni.org

Profil na Publons

Profil na ORCID