Katedra podnikové ekonomiky a práva

Členové katedry

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
vedoucí katedry
garantka oboru Management v sociální sféře

Mgr. et Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D.
zástupce vedoucí katedry

JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Ing. Mgr. Petr Ptáček, Ph.D., MBA
Ing. Petr Skalka, Ph.D.
JUDr. Richard Fanta
Mgr. et Mgr. Radim Kalabis
Ing. Ivana Kuchařová
Mgr. Alena Vaňková, BA

Garantované předměty

Bankovnictví a pojišťovnictví
Dotační management
Ekonomika podniku A
Ekonomika podniku B
Ekonomika veřejného sektoru
Filozofie a etika
Fiskální politika B
Odborná praxe A
Odborná praxe B
Právo
Projektové řízení A
Projektové řízení B
Rodinné právo a sociálně právní ochrana dětí
Správní řízení
Úvod do sociologické teorie a kulturní antropologie
Veřejná správa A
Veřejná správa B
Veřejná volba
Veřejné zakázky
Zahraniční stáž