Katedra podnikové ekonomiky a práva

Členové katedry

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
vedoucí katedry
garant navazujícího magisterského programu Hospodářská politika a správa

JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Mgr. et Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D.
JUDr. Richard Fanta
Mgr. et Mgr. Radim Kalabis

Garantované předměty

Management
Sociální ekonomika a podnikání
Management sociálních služeb
Management a marketing veřejného sektoru
Krizové řízení
Veřejný sektor a jeho řízení
Právo
Správní právo
Právo EU
Úvod do právní teorie a praxe I. – lV.
Úvod do psychologické teorie I. – ll.
Právo pro sociální pracovníky
Etika
Filosofie a etika
Diplomový seminář