Katedra podnikové ekonomiky a práva

Garantované předměty

Bankovnictví a pojišťovnictví
Dotační management
Ekonomika podniku A
Ekonomika podniku B
Ekonomika veřejného sektoru
Filozofie a etika
Fiskální politika B
Odborná praxe A
Odborná praxe B
Právo
Projektové řízení A
Projektové řízení B
Rodinné právo a sociálně právní ochrana dětí
Správní řízení
Úvod do sociologické teorie a kulturní antropologie
Veřejná správa A
Veřejná správa B
Veřejná volba
Veřejné zakázky
Zahraniční stáž