Ing. Mgr. Bc. Petr Ptáček, Ph.D., MBA

Petr Ptáček je členem Katedry podnikové ekonomiky a práva Vysoké školy PRIGO a ředitelem gymnázií a střední školy PRIGO. Je absolventem Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, Fakulty provozu a ekonomiky dopravy, kde získal ekonomické vzdělání. Vystudoval také magisterský obor Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a úspěšně ukončil studijní program MBA na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, který probíhal ve spolupráci s Liverpool John Moores University.
Doktorský program Ekonomika a řízení potravinářských podniků (Ph.D.) absolvoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V současné době si doplňuje humanitní vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci, Cyrilometodějské teologické fakultě, kde dokončil bakalářský program a pokračuje v magisterském studiu.
Petr Ptáček je autorem několika článků v odborných recenzovaných časopisech, externě přednáší na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava studentům prezenčního studia i studentům programu MBA. V minulosti podnikal v oblasti vzdělávání dospělých, především v pořádání rekvalifikačních kurzů a kurzů pro potravinářské podniky. Více než dvě desetiletí působil ve vrcholových pozicích významných českých i zahraničních podniků. Naposledy jako ekonomický a personální ředitel a člen představenstva významné potravinářské firmy.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 212

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: petr.ptacek@prigo.cz