Zrušené a neplatné vyhlášky rektora

Vyhláška rektora č. 1/2017 Poplatky a školné pro akademický rok 2017/2018
Vyhláška rektora č. 2/2017 Zásady pro psaní Bc. prací
Vyhláška rektora č. 3/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018
Vyhláška rektora č. 4/2017 Podmínky zápisu do semestru
Vyhláška rektora č. 5/2017 Pravidla přijímacího řízení
Vyhláška rektora č. 6/2017 Pravidla motivační podpory akademických pracovníků
Vyhláška rektora č. 8/2017 Zrušovací vyhláška
Vyhláška rektora č. 9/2018 Poplatky a školné pro akademický rok 2018/2019
Vyhláška rektora č. 10/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019
Vyhláška rektora č. 11/2018 Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
Vyhláška rektora č. 13/2019 Pravidla motivační podpory akademických pracovníků
Vyhláška rektora č. 15/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020
Vyhláška rektora č. 16/2019 Poplatky a školné pro akademický rok 2019/2020
Vyhláška rektora č. 18/2019 Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021
Vyhláška rektora č. 19/2020 Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 NOVÁ AKREDITACE
Vyhláška rektora č. 20/2020 Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 NAVAZUJÍCÍ STUDIUM
Vyhláška rektora č. 21/2020 Poplatky a školné pro akademický rok 2020/2021
Vyhláška rektora č. 22/2020 Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2020-2021 NOVÁ AKREDITACE SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vyhláška rektora č. 23/2020 Harmonogram akademického roku 2020/2021
Vyhláška rektora č. 24/2020 Poplatky a školné pro akademický rok 2021/2022
Vyhláška rektora č. 25/2020 Pravidla přijímacího řízení v Bc. programech pro akademický rok 2021/2022
Vyhláška rektora č. 26/2020 Pravidla přijímacího řízení v Mgr. programech pro akademický rok 2021/2022
Vyhláška rektora č. 27/2021 Změna Pravidel přijímacího řízení v Bc. programech pro akademický rok 2021/2022
Vyhláška rektora č. 28/2021 Pravidla přijímacího řízení v Bc. programu IKB pro akademický rok 2021/2022
Vyhláška rektora č. 29/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022
Vyhláška rektora č. 30/2021 Pravidla přijímacího řízení pro studium v bakalářských programech pro akademický rok 2022/2023
Vyhláška rektora č. 31/2021 Pravidla přijímacího řízení pro studium v navazujících magisterských programech pro akademický rok 2022/2023
Vyhláška rektora č. 32/2021 Poplatky a školné pro akademický rok 2022/2023
Vyhláška rektora č. 34/2022 Změna Pravidel přijímacího řízení v Bc. programech pro akademický rok 2022/2023
Vyhláška rektora č. 35/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023
Vyhláška rektora č. 36/2022 Pravidla přijímacího řízení v bakalářských programech pro akademický rok 2023/2024
Vyhláška rektora č. 37/2022 Pravidla přijímacího řízení v navazujících magisterských programech pro akademický rok 2023/2024
Rector’s Decree No. 38/2022 Admission procedure for the study of Bachelor’s degree programmes realized in English in 2023/2024
Rector’s Decree No. 39/2022 Admission procedure for the study of Master’s degree programmes realized in English in 2023/2024
Vyhláška rektora č. 42/2022 Pravidla Studentské grantové soutěže VŠP pro rok 2023
Vyhláška rektora č. 44/2023, kterou se mění vyhláška rektora č. 42/2022 Pravidla Studentské grantové soutěže VŠP pro rok 2023