Výzkumný ústav ERUNI Open Research

O výzkumném ústavu

Výzkumný ústav ERUNI Open Research je pracovištěm Evropské výzkumné univerzity, které se zaměřuje na excelenci ve výzkumu. Organizačně spadá pod Fakultu doktorských studií Evropské výzkumné univerzity. Toto pracoviště se nachází v České republice, v samém středu Evropské unie, a to v Praze a v Ostravě. Tematicky se věnujeme oblasti ekonomie, hospodářské politiky, správy, managementu, daní, práva, sociální oblasti, ale také matematice, informatice, pedagogice a dalším oborům.

ERUNI Open Research Prague je umístěn v krásných historických prostorách v centru Prahy, hlavním městě České republiky. Žije v něm přibližně 1,3 milionů obyvatel mnoha národností. Je dostupné z celého světa prostřednictvím mezinárodního Letiště Václava Havla Praha. Budova ERUNI Open Research Prague byla navržena slavným architektem Janem Kotěrou. Je výborně dostupná metrem a všemi ostatními druhy dopravy a v její bezprostřední blízkosti se nachází také velmi známé Václavské náměstí nebo Karlův most. Lukrativní umístění pražského výzkumného institutu naší univerzity nabízí nejen kvalitní podmínky k výzkumné činnosti, ale také bohatý společenský a kulturní život. Praha patří mezi deset nejlepších míst na světě z pohledu podmínek pro akademické a výzkumné aktivity a je také pátým nejnavštěvovanějším městem v Evropě. Komunikace ve výzkumném institutu ERUNI Open Research Prague probíhá v anglickém jazyce.

Kromě Prahy působí výzkumný institut naší univerzity také v Ostravě. ERUNI Open Research Ostrava je lokalizováno v Ostravě, Havířově a Hnojníku. Ostrava je třetí největší město v České republice a širší aglomerace statutárního města Ostravy a blízkých měst čítá okolo půl milionu obyvatel. Celý přilehlý Moravskoslezský kraj pak má 1,2 milionů obyvatel. V blízkosti je překrásné pohoří Beskydy nacházející se na pomezí České republiky, Polska i Slovenska. Beskydy dávají, spolu s několika významnými rekreačními vodními nádržemi, možnost mnoha letních i zimních aktivit. Institut je dostupný prostřednictvím mezinárodního letiště v Ostravě-Mošnově nebo lze využít hodinu vzdálené mezinárodní letiště v polských Katovicích. Komunikace probíhá v anglickém a českém jazyce.

Pracovní příležitosti ve výzkumu

Evropská výzkumná univerzita je otevřena spolupráci s výzkumnými pracovníky z celého světa, pokud sdílejí naše hodnoty, vizi, misi a respektují naše strategické cíle. Spolupráce je možná externí formou, ale preferujeme interní zaměstnanecký poměr v našem výzkumném institutu buď v Praze nebo v Ostravě. Příležitosti dáváme nejenom respektovaným seniorním výzkumným pracovníkům, ale také postdocům se zajímavou profesní výzkumnou historií. Přijímáme také absolventy magisterského studia, kteří mohou u nás současně studovat doktorský studijní program v prezenční formě v angličtině nebo v češtině.

Naši výzkumní pracovníci si tedy mohou vybrat pro svou práci Prahu – jedno z nejnavštěvovanějších a nejatraktivnějších evropských velkoměst, ve kterém vznikla ve 14. století první univerzita na sever od Alp a jedna z nejstarších univerzit na světě, a které je známé svým přátelským a příznivým prostředním nejen pro akademickou komunitu. V případě, že preferují méně rušnější prostředí na pomezí České republiky, Polska a Slovenska, tedy širší území Ostravska a klidnější prostřední s blízkými horami a přírodou, potom mohou pracovat přímo v ERUNI Open Research Centre Ostrava. Praha i Ostrava jsou rovněž spolu velmi dobře propojeny přímou vlakovou expresní linkou.

V případě zájmu o práci v našem výzkumném institutu kontaktujte prosím Ing. Lenku Fabíkovou, děkanku Fakulty doktorských studií Evropské výzkumné univerzity. Bližší informace o doktorském studiu na Evropské výzkumné univerzitě zjistíte v sekci Studijní programy.