Bc. Marta Blaštíková

Marta Blaštíková působí jako vědecká tajemnice výzkumného ústavu ERUNI Open Research.

Kancelář: 110

Mob.: +420 732 163 585

E-mail: marta.blastikova@eruni.org