Institut celoživotního vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání Vysoké školy PRIGO je vysokoškolským pracovištěm, které ve spolupráci s vedoucími jednotlivých kateder nabízí, zajišťuje a organizuje programy celoživotního vzdělávání na Vysoké škole PRIGO. Nabízíme zejména kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra. Značná část těchto kurzů je určena úředníkům územně samosprávných celků. S laskavou podporou Statutárního města Havířova dále realizujeme vzdělávání v rámci Akademie třetího věku. Toto studium je určeno seniorům, kteří jsou občany města Havířova a jsou ve starobním nebo invalidním důchodu. Institut celoživotního vzdělávání garantuje také program Competencies for Master’s Degree (CMD).

Kurzy akreditované Ministerstvem vnitra

 • Vstupní vzdělávání
 • Správní řízení v praxi
 • Správní řízení v praxi orgánů územních samosprávných celků
 • Pracovní právo v podmínkách územně samosprávných celků
 • Střet zájmů, nesprávný úřední postup a odpovědnost za škodu v činnosti obcí a krajů
 • Komunikační dovednosti pro úředníky ÚSC – tok informací a úřední management
 • Náprava vadných právních aktů územních samosprávných celků
 • Komunikace při telefonním styku
 • Etiketa a společenské chování, reprezentace, diplomatický protokol na úřadě
 • Prezentační dovednosti – Základní pravidla vystupování na veřejnosti
 • Prezentační dovednosti – Prezentační techniky
 • Prezentační dovednosti – Vystupování na veřejnosti zaměřené na praktický nácvik
 • Psychotréninky na základě případových studií – Jednání s problémovým klientem
 • Prevence proti korupci
 • Tvorba písemností – stylizace a gramatická správnost
 • Etiketa a norma v písemném styku
 • Neverbální komunikace jako významná složka úspěšné komunikace
 • Komunikační dovednosti úředníků ÚSC a současný český pravopis
 • Asertivní komunikace na pracovišti i s klientem
 • Efektivní komunikace na poradách a pracovních schůzkách
 • Komunikace pod tlakem – argumentační trénink
 • Komunikace v konfliktních situacích v praxi
 • Prezentační dovednosti v praxi
 • Řešení obtížných komunikačních situací při hodnotících pohovorech
 • Vedení dialogu s klientem
 • Komunikace s handicapovaným klientem
 • Komunikace s problémovým klientem a prevence vzniku konfliktů ve veřejné správě

Kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (rekvalifikační kurzy)

 • Asistent(ka), sekretář(ka)
 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Chůva pro dětské koutky
 • Manažer zahraniční firmy pro ekonomicko-výrobní oblast
 • Obsluha osobního počítače

Kurzy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí

 • Autorizace profesní kvalifikace Chůva pro děti po zahájení povinné školní docházky
 • Autorizace profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky
 • Nový občanský zákoník v praxi sociálních pracovníků I.
 • Nový občanský zákoník v praxi sociálních pracovníků I.

Akademie třetího věku

Studium v rámci Akademie třetího věku je dvouleté a zahrnuje výuku cizího jazyka, obsluhy osobního počítače a internetu, vybraných otázek z oblasti sociologie, péče o zdraví, práva, ekonomie, historie, geografie a další.

Pro bližší informace o veškerých uvedených kurzech nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +420 596 411 343 nebo e-mailem na adrese vs@prigo.cz.

Přihlásit se ke studiu v některém z našich kurzů celoživotního vzdělávání můžete kdykoliv v průběhu roku prostřednictvím tohoto formuláře: