Organizační schéma a kontakty

Rektorka

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
e-mail: zuzana.machova@prigo.cz
tel.: +420 739 205 552

Vedoucí kanceláře rektorky

Pavla Kuchařová
e-mail: pavla.kucharova@prigo.cz
tel.: +420 603 365 984

Prorektorka

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
e-mail: lenka.fojtikova@prigo.cz
tel.: +420 739 118 485

Vedoucí kanceláře prorektorky

Ing. Lenka Procházková
e-mail: lenka.prochazkova@prigo.cz
tel.: +420 736 162 161

Studijní oddělení

Bc. Gabriela Pilchová
e-mail: gabriela.pilchova@prigo.cz
tel.: +420 604 491 021

International Office

Ing. Lenka Fabíková
e-mail: lenka.fabikova@prigo.cz
tel.: +420 603 872 371

Všechny členy rodiny PRIGO můžete kontaktovat e-mailem na adrese ve tvaru jmeno.prijmeni(at)prigo.cz.