Organizační schéma a kontakty

Rektorka

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
e-mail: zuzana.machova@prigo.cz
tel.: +420 739 205 552

Sekretariát rektorky

Pavla Kuchařová
e-mail: pavla.kucharova@prigo.cz
tel.: +420 603 365 984

Prorektorka pro vnější vztahy

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
e-mail: lenka.fojtikova@prigo.cz
tel.: +420 776 767 887

Prorektorka pro strategii a rozvoj

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
e-mail: christiana.klikova@prigo.cz
tel.: +420 603 365 984

Prorektorka pro studium

Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
e-mail: michaela.ticha@prigo.cz
tel.: +420 732 818 178

Studijní oddělení

Pavla Kuchařová
e-mail: pavla.kucharova@prigo.cz
tel.: +420 603 365 984

Bc. Gabriela Pilchová
e-mail: gabriela.pilchova@prigo.cz
tel.: +420 604 491 021

Prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace

Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
e-mail: veronika.nalepova@prigo.cz
tel.: +420 732 163 585

Výzkumný ústav VŠEO

Ing. Martin Murín, Ph.D.
e-mail: martin.murin@prigo.cz
tel.: +420 732 163 585

Prorektorka pro zahraniční vztahy

Mgr. Sabina Vaňková
e-mail: sabina.vankova@prigo.cz
tel.: +420 730 152 890

International Office

Ing. Lenka Fabíková
e-mail: lenka.fabikova@prigo.cz
tel.: +420 603 872 371

Zuzana Hudcová, BA
e-mail: zuzana.hudcova@prigo.cz
tel.: +420 730 152 890

Všechny členy rodiny PRIGO můžete kontaktovat e-mailem na adrese ve tvaru jmeno.prijmeni(at)prigo.cz.