Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Vysoká škola PRIGO (dříve Vysoká škola sociálně správní) získala v roce 2018 Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Erasmus+ STUDENTI

Prostřednictvím programu Erasmus+ můžete vyrazit na pracovní stáž na 2 až 12 měsíců. Stáž můžete absolvovat v kterékoli organizaci se sídlem v zemi účastnící se programu Erasmus+ (s výjimkou orgánů, institucí a agentur EU). Výběr je jen na Vás. Nevíte, kam byste na stáž vyrazili? Zde se můžete inspirovat: https://erasmusintern.org/.

Stáže je možné absolvovat také v některém z českých center. Jejich aktuální nabídku hledejte ZDE.

Díky stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+ budete umět lépe komunikovat, rozšíříte si jazykové a mezikulturní dovednosti a získáte také potřebné sociální dovednosti – a právě ty vysoce oceňují zaměstnavatelé. Zároveň si rozvinete podnikatelské myšlení.

Zaujala Vás tato nabídka?

Zašlete motivační dopis, jehož obsahem bude kromě Vaší osobní motivace také uvedena společnost, do které plánujete vycestovat a proč, a svůj životopis v anglickém jazyce na email lenka.fabikova@prigo.cz.

Erasmus+ ZAMĚSTNANCI

Prostřednictvím programu Erasmus+ můžete vycestovat na školení na univerzitě, která je držitelem ECHE, nebo ve společnosti sídlící v některé z programových zemí. Je možné se zúčastnit také tzv. Staff Weeku. Jejich nabídka zde: http://staffmobility.eu/staff-week-search. Vycestovat můžete na dva až deset dní.

Zaujala Vás nabídka? Přihlaste se do výběrového řízení! Přihláška je ke stažení ZDE.
Vyplněnou přihlášku zašlete na lenka.fabikova@prigo.cz.

Informace o programu Erasmus+ najdete na webu Domu zahraniční spolupráce:
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-zamestnance/.

Studenti i zaměstnanci mohou svůj výjezd konzultovat s institucionální koordinátorkou Ing. Lenkou Fabíkovou e-mailem nebo osobně (kanc. 304).