Jsme Evropskou výzkumnou univerzitou. Nově nabízíme také doktorské programy. Realizujeme excelentní výzkum

Po dvou letech posuzování plnění náročných kritérií ze strany Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství jsme se stali první soukromou univerzitou mimo Prahu a teprve čtvrtou neveřejnou univerzitou z téměř 30 soukromých vysokých škol v ČR. Také jsme získali akreditaci dvou nových doktorských studijních programů (Ph.D.). Evropská výzkumná univerzita (European Research University) zahrnuje Vysokou školu PRIGO, která organizačně i nadále zajišťuje bakalářské a navazující magisterské studijní programy (Bc. a Ing.), a nově také Fakultu doktorských studií, která organizuje (s participací Vysoké školy PRIGO) doktorské studijní programy (Ph.D.). Vysoká škola PRIGO zůstává i nadále páteřní organizační složkou vysokoškolského vzdělávání ve skupině škol PRIGO a je také hlavní součástí Evropské výzkumné univerzity. Vysokoškolské diplomy a tituly jsou však nově udělovány přímo Evropskou výzkumnou univerzitou.

Rovněž realizujeme excelentní výzkum a jsme nositeli prestižního ocenění HR Excellence in Research Award, které dokládá naši profesionální péči o vědecké pracovníky. Podle jednoho z oficiálních hodnocení Rady (vlády) pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se naše výzkumná organizace umístila v oblasti excelence výzkumu v oboru námi nabízených studijních programů na druhém místě spolu s Univerzitou Karlovou v Praze a Masarykovou univerzitou v Brně a je nejlepší v Moravskoslezském kraji.

Jste studenti, akademici nebo výzkumníci, kteří chtějí patřit k nejlepším? Potom se přidejte k nám!

Podílíme se také aktivně na šíření výsledků výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím vlastního mezinárodního vědeckého časopisu DANUBE. Ten se věnuje evropským otázkám v globálním kontextu na úrovni společenských a humanitních věd a je indexován v nejvýznamnějších světových citačních databázích. Na vydávání tohoto časopisu participujeme společně s renomovaným vydavatelstvím De Gruyter. Články publikované v časopise DANUBE jsou volně dostupné na jeho webové stránce.