DANUBE

DANUBE je mezinárodní vědecký časopis, který vychází z tradice humanitně zaměřeného periodika stejného názvu, které bylo poprvé vydáno ve Vídni již v roce 1923. Tak jako řeka Dunaj spojuje jednotlivá evropská města, tak časopis DANUBE vytváří síť vazeb mezi evropskými vědecko-výzkumnými pracovníky, kteří se věnují společenským a humanitním vědám. Časopis vítá také příspěvky autorů z jiných zemích, pakliže respektují jeho cíle a zaměření. DANUBE je vydáván renomovaným vydavatelstvím De Gruyter, které má téměř 270letou historii. Od roku 2021 pak časopis vydává společně s Vysokou školou PRIGO. DANUBE vychází v tištěné podobě, ale zejména také jako otevřený zdroj, který je indexován v mnoha světově uznávaných citačních databázích, včetně databáze Scopus, kde je veden od roku 2010.

Ediční rada
Šéfredaktorka

Zuzana Machová – Vysoká škola PRIGO

Redaktoři

Natalie Uhrová – Vysoká škola PRIGO
Boris Navrátil – Vysoká škola PRIGO
Jana Šťastná –  Vysoká škola PRIGO

Ediční rada

Milan Bakeš – Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
Szilard Benk – Ministry of Finance, Maďarsko
Johann K. Brunner – Johannes Kepler University Linz, Rakousko
Judith Clifton – University of Cantabria, Španělsko
Estelle P. Dauchy – New Economic School, Rusko
Imre Fertö – Hungarian Academy of Sciences, Maďarsko
Mejra Festić – Governing Board of the Bank of Slovenia, Slovinsko
Max Gillman – University of Missouri – St. Louis, USA
Juan L. G. Guirao – Technical University of Cartagena, Španelsko
László Halpern – Hungarian Academy of Sciences, Maďarsko
Konrad Lachmayer – University of Vienna, Rakousko
Alina-Maria Lengauer – University of Vienna, Rakousko
James R. Lothian – Fordham University, USA
Jože Mencinger – University of Ljubljana, Slovinsko
Dennis C. Mueller – University of Vienna, Rakousko
Edita Nemcová – Slovak Academy of Sciences, Slovensko
Piotr Oprocha – AGH University of Science and Technology, Polsko
Alena Pauličková – College in Sládkovičovo, Slovensko
Marijan Pavčnik – University of Ljubljana, Slovinsko
Štefan Rehák – University of Economics in Bratislava, Slovensko
Edmundas K. Zavadskas – Vilnius Gediminas Technical University, Litva

Scimago Journal Rank (SJR)

Hodnocení časopisu DANUBE dle SJR naleznete na SCImago. DANUBE je hodnocen v kategoriích Economics, Econometrics and Finace a Law a aktuálně dosahuje Q2.

SCImago Journal & Country Rank
Pro autory

DANUBE je evropský odborný časopis pro globální společnost. Publikuje kvalitní původní výzkumné články z oblastí ekonomie, práva a dalších společenských a humanitních věd, které se zabývají evropskými otázkami v globálním kontextu a v kontextu současných společenských výzev vyplývajících z neustále se měnícího prostředí, v němž žijeme.

Informace pro autory jsou dostupné na stránkách časopisu. Články mohou být zasílány výhradně prostřednictvím redakčního systému Editorial Manager. Do recenzního řízení budou zařazeny pouze rukopisy v anonymizované podobě, které respektují zaměření časopisu.