Získejte kvalifikaci pro učitelství v MŠ, ZŠ nebo SŠ, pro speciálního pedagoga či ředitele školy! Nabízíme nově akreditované programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Přihlášky ke vzdělávání v programech DVPP pro akademický rok 2023/2024 lze podávat nyní, a to do 31. března 2023. Od akademického roku 2022/2023 nabízí Vysoká škola PRIGO programy celoživotního vzdělávání zaměřené na splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků dle zákona č.  563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Všechny naše programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejich absolvováním získají pedagogičtí pracovníci odbornou kvalifikaci pro učitelství na prvním i druhém stupni základních škol, v mateřských školách, na středních školách, pro výkon činnosti speciálního pedagoga či ředitele školy.

Školy PRIGO vycházejí z unikátního přístupu PriorityGO, který je chráněn ochrannou známkou. Snažíme se rozvíjet osobnosti našich žáků, studentů a pedagogů, a to pomocí kombinace individualizace výuky a moderních didaktických metod. Tento přístup aplikujeme také při vzdělávání pedagogů na Vysoké škole PRIGO. Nejenže se jím řídí samotná výuka v programech DVPP, ale při vzdělávání pedagogy zároveň vedeme k tomu, aby sami později ve své praxi podobný přístup využívali a aby se řídili jeho principy.

Usilujeme o to, aby pedagogové, kteří absolvují naše vzdělávací programy, pochopili, jaké jsou potřeby vzdělávání ve 21. století, aby byli přístupní novým metodám výuky a technologiím, které můžeme využívat, a aby i oni u svých dětí, žáků a studentů tak, jako my ve školách PRIGO, rozvíjeli jejich individualitu, kritické myšlení, úctu k sobě navzájem, ale také respekt k ostatním a okolnímu prostředí – aby jim nabízeli školu pro život takový, jaký bude.