Přihlaste se do 27. října 2023 do programů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Získejte kvalifikaci pro učitelství v MŠ, ZŠ nebo SŠ, pro speciálního pedagoga či ředitele školy!

Přihlášky ke vzdělávání v programech DVPP pro akademický rok 2023/2024 lze podávat do 27. října 2023. Vysoká škola PRIGO nabízí programy celoživotního vzdělávání zaměřené na splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků dle zákona č.  563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Všechny naše programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejich absolvováním získají pedagogičtí pracovníci odbornou kvalifikaci pro učitelství na prvním i druhém stupni základních škol, v mateřských školách, na středních školách nebo pro výkon činnosti speciálního pedagoga či ředitele školy.

Pokud vás zajímají další informace, potom si můžete poslechnout náš podcast o DVPP.