Bakalářské, magisterské a doktorské studium. ERASMUS+, příprava na Master ´ s Degree v zahraničí. Uzávěrky přihlášek do 31. srpna 2024!

Vysoká škola PRIGO je součástí Evropské výzkumné univerzity. Můžete zde studovat prezenčně v bakalářském (Bc.), navazujícím magisterském (Ing.) a doktorském (Ph.D.) studiu v programech Ekonomika a management, Manažerská ekonomie nebo Hospodářská politika a správa v českém nebo anglickém jazyce. Přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení lze podávat pouze do studijních programů v českém jazyce, a to do 31. srpna 2024. Všichni studenti získají stipendium, které je v souhrnné výši 69.000 Kč v bakalářském, 168.000 Kč v navazujícím magisterském a 810.000 Kč v doktorském studiu. Celkem student obdrží za celé studium ve všech stupních 1.047.000 Kč. Lze získat i další prospěchová a vědecká stipendia. Každý obdrží navíc bezplatně iPad. U přijímací zkoušky Vás nečeká žádný test – zašlete nám esej a motivační dopis nebo video a přesvědčte nás u osobního pohovoru, že máte o studium opravdu zájem.
Připravujeme rovněž na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree).
Je možné také v kombinované formě navštěvovat programy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) akreditované MŠMT, a to Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog. Studium pro ředitele škola a školských zařízení. Přečtěte si další informace nebo si poslechněte náš podcast.[…]

Jsme Evropskou výzkumnou univerzitou. Nově nabízíme také doktorské studijní programy. Realizujeme excelentní výzkum.

Po dvou letech posuzování plnění náročných kritérií ze strany Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství jsme se stali první soukromou univerzitou mimo Prahu a teprve čtvrtou neveřejnou univerzitou z téměř 30 soukromých vysokých škol v ČR. Také jsme získali akreditaci dvou nových doktorských studijních programů (Ph.D.). Evropská výzkumná univerzita (European Research University) zahrnuje Vysokou školu PRIGO, která organizačně i nadále zajišťuje bakalářské a navazující magisterské studijní programy (Bc. a Ing.) a nově také Fakultu doktorských studií, která organizuje (za participace Vysoké školy PRIGO) doktorské studijní programy (Ph.D.). Vysoká škola PRIGO zůstává i nadále páteřní organizační složkou vysokoškolského vzdělávání ve skupině škol PRIGO a je také hlavní součástí Evropské výzkumné univerzity. Vysokoškolské diplomy a tituly jsou však nově udělovány přímo Evropskou výzkumnou univerzitou.
Rovněž realizujeme excelentní výzkum a jsme nositeli prestižního ocenění HR Excellence in Research Award, které dokládá naši profesionální péči o vědecké pracovníky. Podle jednoho z oficiálních hodnocení Rady (vlády) pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se naše výzkumná organizace umístila v oblasti excelence výzkumu v oboru námi nabízených studijních programů na druhém místě spolu s Univerzitou Karlovou v Praze a Masarykovou univerzitou v Brně a je nejlepší v Moravskoslezském kraji.
Jste studenti, akademici nebo výzkumníci, kteří chtějí patřit k nejlepším? Potom se přidejte k nám![…]

Přihlaste se do 31. července 2024 do programů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Získejte kvalifikaci pro učitelství v MŠ, ZŠ nebo SŠ, pro speciálního pedagoga či ředitele školy!

Přihlášky ke vzdělávání v programech DVPP pro akademický rok 2024/2025 lze podávat do 31. července 2024. Nabízíme programy celoživotního vzdělávání zaměřené na splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků dle zákona č.  563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Všechny naše programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejich absolvováním společně se splněním dalších zákonem stanovených kvalifikačních předpokladů získají pedagogičtí pracovníci odbornou kvalifikaci pro učitelství na prvním i druhém stupni základních škol, v mateřských školách, na středních školách nebo pro výkon činnosti speciálního pedagoga či ředitele školy.
Pokud vás zajímají další informace, potom si můžete poslechnout náš podcast o DVPP.[…]