Jsme nově zařazeni mezi výzkumné organizace. Řešíme nové projekty a spolupracujeme s praxí. Nová smlouva s IT gigantem Tieto!

V letošním roce jsme řešili řadu nových projektů. Poskytovateli jsou zejména Technologická agentura ČR (TAČR) a Evropská unie v rámci programů INTERREG nebo OPVVV, Hlávkova nadace nebo MPSV a EACO.
Přistoupili jsme také k dalším významným institucím, jako jsou Asociace vzdělavatelů v sociální práci, European Research Institute for Social Work, Hospodářská komora ČR, Česká společnost ekonomická nebo Rada vysokých škol. Pokračujeme ve spolupráci s firemní sférou a nově jsme podepsali memorandum o spolupráci se společností Tieto. Jedná se o největšího poskytovatele IT služeb v MSK a jednoho z největších v Česku. Celosvětově má tato společnost více než 15 000 zaměstnanců. Řešíme mimo jiné smluvní výzkum pro několik českých firem. Vysoká škola PRIGO se také stala členem skupiny PRIGO Group, která má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku.

Více se o projektech naší vysoké školy dozvíte ZDE.

Vysoká škola PRIGO se profiluje nejen jako vzdělávací instituce, ale také jako instituce vědecko-výzkumná. Naše vysoká škola byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2019 zařazena na seznam výzkumných organizací, čímž bylo validováno naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie. Uvedené umožní další rozvoj vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti naší vysoké školy.

Rozhodnutí o zařazení mezi výzkumné organizace naleznete ZDE.