Vysoká škola PRIGO slaví úspěchy v oblasti výzkumu a šíření jeho výsledků

Vysoká škola PRIGO získala prostředky na řešení dvou projektů aplikovaného výzkumu od Technologické agentury České republiky (TA ČR). Projekty se mimo jiné zaměří na aktuální společenská témata související s dopady pandemie COVID-19. Další projekt aplikovaného výzkumu financovaný rovněž z prostředků TA ČR byl v letošní roce na Vysoké škole PRIGO úspěšně ukončen s návrhem zpravodaje na cenu TA ČR. Výstupy tohoto projektu a další informace o něm si můžete prohlédnout na jeho webové stránce.

Vysoká škola PRIGO se také aktivně podílí na šíření výsledků výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím vlastního mezinárodního vědeckého časopisu DANUBE. Časopis, který se věnuje evropským otázkám v globálním kontextu na úrovni společenských a humanitních věd je indexován v nejvýznamnějších světových citačních databázích. Vysoká škola PRIGO se na vydávání tohoto časopisu podílí společně s renomovaným německým vydavatelstvím De Gruyter. Články publikované v časopise DANUBE jsou volně dostupné na jeho webové stránce.