Vysoká škola PRIGO zřizovatelem vlastního gymnázia v Praze a vyšší odborné školy v Olomouci

Vysoká škola PRIGO v roce 2020 rozšířila své aktivity do Středočeského a Olomouckého kraje a stala se zřizovatelem Lékařského a přírodovědného GYMNÁZIA PRIGO PRAHA a PRIGO – vyšší odborné školy v Olomouci. LPG PRIGO PRAHA nabízí klasické všeobecné gymnaziální vzdělání ve třídách čtyřletého gymnázia pro nadané žáky, kteří projevují hlubší zájem o předměty přírodovědného zaměření. PRIGO VOŠ pak nabízí profesní terciární vzdělání v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální práce. Absolventi VOŠ mají možnost pokračovat ve studiu na Vysoké škole PRIGO v Havířově přímo v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce.

Gymnázium i vyšší odborná škola úzce spolupracují nejen s Vysokou školou PRIGO, ale také s ostatními sesterskými školami PRIGO v Ostravě, Havířově, Novém Jičíně nebo Bruntále. Skupina PRIGO patří k nejsilnějším a nejúspěšnějším uskupením na vzdělávacím trhu v České republice. Naše školy mají nezastupitelné místo na všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolním vzděláváním a vysokoškolským studiem konče, a ve všech svých aktivitách vycházejí z unikátního certifikovaného vzdělávacího přístupu PriorityGO. Jedná se o kombinaci individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. V jeho rámci se školy PRIGO zaměřují nejen na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost absolventů v dalším životě. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.