Informační centrum

Informační centrum Vysoké školy PRIGO je vysokoškolským pracovištěm, které zejména zajišťuje plynulý a bezproblémový chod interního informačního systému STAG, jakož i vnitřní konektivity vysoké školy, připojení k internetu a funkčnost ICT využívaných ve výuce a při dalších činnostech školy.

Informační centrum také spravuje e-learning Vysoké školy PRIGO, katalog univerzitní knihovny nebo školní e-maily. Níže naleznete některé užitečné odkazy.

VSTUP DO E-LEARNINGU

VSTUP DO IS STAG

WEBMAIL