Informační centrum

Informační centrum Vysoké školy PRIGO je vysokoškolským pracovištěm, které zajišťuje zejména plynulý a bezproblémový chod interního informačního systému STAG, jakož i vnitřní konektivity vysoké školy, připojení k internetu a funkčnost ICT využívaných ve výuce a při dalších činnostech školy. 

Informační centrum také spravuje e-learningový systém Moodle Vysoké školy PRIGO, katalog vysokoškolské knihovny nebo školní e-maily. Nastane-li u Vás jakýkoliv technický problém týkající se informačních systémů naší školy, kontaktujte Ing. Jaroslava Šiguta, vedoucího informačního centra.