Odborné nakladatelství

Odborné nakladatelství Vysoké školy PRIGO vydává odborné publikace z oblasti hospodářské politiky, veřejné ekonomiky a správy, managementu v sociální sféře, sociální práce a dalších příbuzných oborů. Vydává odborné knihy, vysokoškolské učebnice a skripta, případně další texty související s projektovou činností akademických pracovníků vysoké školy, ale také externích autorů z jiných vysokých škol a institucí, včetně zahraničních. Kvalitu odborných knih garantuje vědecká redakce, která provádí zejména recenzní činnost a která je složena z renomovaných odborníků v jednotlivých vědeckých oblastech, které jsou předmětem vydávaných publikačních titulů.

Od roku 2021 se nakladatelství Vysoké školy PRIGO podílí na vydávání odborného časopisu DANUBE společně s renomovaným vydavatelstvím De Gruyter. Časopis DANUBE je indexován v mnoha světově uznávaných citačních databázích, zejména v databázi SCOPUS.

Vědecká redakce

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D., předsedkyně
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D.
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.