Mgr. Zuzana Miklušová, Ph.D.

Zuzana Miklušová je absolventkou oboru Pedagogika a sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde následně obhájila i disertační práci věnující se syndromu vyhoření v sociální práci a získala tak titul Ph.D.

Profesně se věnuje praktickému výkonu sociální práce – pracovala v centru pro duševně nemocné v Olomouci, a to nejprve na pozici sociálního pracovníka a poté na pozici vedoucí centra. Po získání projektu z ESF byla realizátorkou projektu, který si kladl za cíl usnadnit zaměstnání osob s duševním onemocněním a snížit stigmatizaci této cílové skupiny.

Po návratu na Opavsko získala zaměstnání v Národní radě osob se zdravotním postižením z.s. v Ostravě a v roli poradce a vedoucí poradny pomáhala lidem s handicapem řešit problémy týkající se nároků na dávky a příspěvky, či administrativní podporu při sepisování odvolání a správních žalob. Současně se stala koordinátorkou aktivit NRZP ČR pro Moravskoslezský kraj a organizovala setkání členských organizací včetně konferencí na půdě Moravskoslezského kraje.

Pravidelně se účastnila českých i mezinárodních konferencí v oboru pedagogiky či sociální práce. Při studiu v rámci své publikační činnosti navázala kontakt s redakcí několika odborných časopisů, v nichž uveřejnila své stati.

Je absolventkou řady doplňkového vzdělání týkající se sociální práce včetně výcviku krizové intervence a výcviku internetového poradenství. Věnuje se také výuce předškolní pedagogiky a lektorství zaměstnanců úřadů práce.

NRZP ČR zviditelnila také ve dvou reportážích v České televizi. Byla jako sociální pracovník v dlouhodobém kontaktu s praxí. Získala velmi cenné zkušenosti, které dávají předpoklad propojování požadavků praxe a akademického prostředí.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 109

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: zuzana.miklusova@prigo.cz