Mgr. Zuzana Miklušová, Ph.D.

Zuzana Miklušová je členkou Katedry sociálních věd Vysoké školy PRIGO a podílí se na výuce předmětů ve studijním programu Sociální politika a sociální práce. Rovněž je v rámci tohoto programu koordinátorkou odborných praxí. Je absolventkou oboru Pedagogika a sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde následně obhájila i disertační práci věnující se syndromu vyhoření v sociální práci a získala tak titul Ph.D.
Profesně se věnuje praktickému výkonu sociální práce – pracovala v centru pro duševně nemocné v Olomouci, a to nejprve na pozici sociálního pracovníka a poté na pozici vedoucí centra. Po získání projektu z ESF byla realizátorkou projektu, který si kladl za cíl usnadnit zaměstnání osob s duševním onemocněním a snížit stigmatizaci této cílové skupiny.
Po návratu na Opavsko získala zaměstnání v Národní radě osob se zdravotním postižením z.s. v Ostravě a v roli poradce a vedoucí poradny pomáhala lidem s handicapem řešit problémy týkající se nároků na dávky a příspěvky, či administrativní podporu při sepisování odvolání a správních žalob. Současně se stala koordinátorkou aktivit NRZP ČR pro Moravskoslezský kraj a organizovala setkání členských organizací včetně konferencí na půdě Moravskoslezského kraje. Pravidelně se účastnila českých i mezinárodních konferencí v oboru pedagogiky či sociální práce. Při studiu v rámci své publikační činnosti navázala kontakt s redakcemi několika odborných časopisů, v nichž uveřejnila své stati. Zuzana Miklušová je absolventkou řady programů doplňkového vzdělání týkajícího se sociální práce včetně výcviku krizové intervence a výcviku internetového poradenství. Věnuje se také výuce předškolní pedagogiky a lektorství zaměstnanců úřadů práce.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 204

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: zuzana.miklusova@prigo.cz