Životní styl a kvalita života v kontextu životních plánů a identity obyvatel česko-polského pohraničí po vstupu do EU

Projekt s názvem Životní styl a kvalita života v kontextu životních plánů a identity obyvatel česko-polského pohraničí po vstupu do EU, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002122 je spolufinancován z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Projekt se zabývá životním stylem a kvalitou života, včetně identifikace životních plánů a identita obyvatel česko-polského pohraničí po vstupu České republiky a Polska do Evropské unie. Zaměřuje se na konkrétní a specifické problémy, týkající se životního stylu a kvality života obyvatel vybraných regionů a hraničních obcí česko-polského pohraničí. Vzhledem k uplynulé době od vstupu našich republik do EU zkoumáme posuny, změny v oblastech kvality života jejich obyvatel.