Přizpůsobit se!!! Výzva pro sektor služeb v Moravskoslezském kraji

Pandemie Covid-19 měla značný dopad na ekonomické aktivity a způsobila omezení hospodářské činnosti. Otevřela však také příležitosti pro nové přístupy, které lze využít v podnikatelském prostředí. Moravskoslezský kraj jako strukturálně postižený region čelí různým hospodářským problémům, včetně poklesu primárního a sekundárního sektoru a vyšší zranitelnosti terciárního sektoru.

Výzkumný projekt „Přizpůsobit se!!! Výzva pro sektor služeb v Moravskoslezském kraji“ (TL05000418) se zaměřoval na sektor služeb v Moravskoslezském kraji a jeho cílem bylo porozumět tomu, jak se firmy přizpůsobily pandemii a jaký rozsah změn realizovaly, se zvláštním důrazem na využívání flexibilních pracovních postupů. Dále bylo stěžejní identifikovat úspěšné postupy, na které je vhodné se zaměřit, a poskytnout doporučení pro cílená zmírňující opatření v případě podobné krize v budoucnu. Výstupy výzkumu poskytují komplexní hodnocení sektoru služeb v regionu, které jsou cenné pro jeho další rozvoj a konkurenceschopnost. Výzkum přináší zejména poznatky o chování firem a podnikatelů v soukromém sektoru služeb v Moravskoslezském kraji v době krize a pomáhá identifikovat potenciální opatření, která mohou zvýšit jejich odolnost a konkurenceschopnost.

Tento výzkumný projekt byl realizován v období dubna roku 2021 až března roku 2023 za finanční podpory Technologické agentury České republiky v rámci programu ÉTA. Na jeho řešení se  podílela Vysoká škola PRIGO, Panevropská Univerzita a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který byl v projektu aplikačním garantem.

Komplexní shrnutí výsledků projektu je uvedeno v souhrnné výzkumné zprávě, přičemž dalším výstupem projektu byly Příklady dobré praxe a workshop, který se konal v březnu 2023 v prostorách Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. K dispozici je také krátké shrnutí projektu.