Mgr. et Mgr. Šárka Debrecenyi

Šárka Debrecenyi je členkou Katedry sociálních věd Vysoké školy PRIGO a garantkou předmětů Krizová intervence a Psychohygiena sociálního pracovníka. Vede bakalářské práce a je členkou zkušebních komisí v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce.  Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a rovněž veřejnou správu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již během studií působila jako psycholožka a krizová interventka v Brně, poté Praze a Ostravě. V oblasti psychologie se pohybovala a pohybuje napříč obory: školstvím, zdravotnictvím, vězeňstvím, neziskovým sektorem. Dlouhodobě spolupracuje s Krizovým centrem Ostrava a neziskovou organizací Aperio na podporu rodičů.
Současně vede soukromou psychologickou ambulanci. Zabývá se poskytováním psychologických služeb a krizových intervencí, koučováním v korporátním prostředí a sportu a také lektorováním kurzů osobního rozvoje.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 103

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: sarka.faltova@prigo.cz