Tvorba nových studijních programů na VŠ v Moravskoslezském kraji

Projekt s názvem Tvorba nových studijních programů na VŠ v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013374 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na tvorbu dvou nových bakalářských studijních programů, které vycházejí z potřeb a zájmu z řad uchazečů o studium a které reagují na aktuální potřeby trhu práce v moravskoslezském regionu. Nové studijní programy budou akreditovány a realizovány na Vysoké škole PRIGO v Havířově.