Nadnárodní korporace, globální firmy a zdanění

Anotace

Cílem studijního modulu Nadnárodní korporace, globální firmy a zdanění je seznámit posluchače se specifiky fungování nadnárodních korporací a globálních firem, a to jak s případnými negativy, tak s pozitivy. Pozornost je věnována otázkám dětské práce, ekologickým dopadům aktivit těchto korporací, jejich vlivu na politické rozhodování, ale také jejich společenské odpovědnosti a inovačním aktivitám. Stěžejní část kurzu se pak zabývá zdaněním globálních firem a problematikou daňových rájů.

Osnova

 • Specifika a typologie nadnárodních korporací
 • Pracovní síla v nadnárodních korporacích
 • Zdanění nadárodních korporací a globálních firem
 • Daňová optimalizace v nadnárodních korporacích
 • Ekologické aspekty fungování mezinárodních korporací
 • Společenská odpovědnost nadnárodních korporací
 • Korporativismus a lobby
 • Inovace a patenty nadnárodních korporací

Literatura

 • HARUMOVÁ, Anna. Finančný manažment nadnárodných korporácií. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-451-5.
 • JENÍČEK, Vladimír a FOLTÝN, Jaroslav. Globální problémy světa: v ekonomických souvislostech. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-326-4.
 • MAKARIUSOVÁ, Radana. Transformace světového řádu: aktéři a globální vládnutí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-295-0.
 • SZARKOVÁ, Miroslava, POSOLDOVÁ, Iveta a TRNOVCOVÁ, Daniela. Kultúrne odlišnosti v hodnotení pracovného výkonu zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2016. ISBN 978-80-87472-94-1.
 • ZADRAŽILOVÁ, Dana a kol. Společenská odpovědnost podniků: transparentnost a etika podnikání. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-192-5.