prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Michal Oláh je členem Katedry sociálních věd a sociální politiky na Vysoké škole PRIGO. Zde garantuje předměty Sociální práce s jednotlivcem, Sociální problematika menšinových skupin a Sociální práce s klienty ohroženými specifickými riziky. V sociální sféře působí od roku 1996, kdy začal pracovat s lidmi se zdravotním znevýhodněním. Později působil v oblasti sociálního opatrovnictví, jako vedoucí krizového střediska pro ženy a děti, na kterých je pácháno násilí a ředitel nejstarší noclehárny pro lidi bez domova na Slovensku.
Při práci vysokoškolského pedagoga aktivně pracuje s lidmi žijícími v extrémní chudobě a v sociálním vyloučení, zejména s marginalizovanými romskými komunitami a opakovaně působil na krátkodobých misijních pobytech na dětských HIV klinikách a v dětských domovech v Kambodži a Keni.
Podílel se na tvorbě standardech kvality sociálních služeb na Slovensku v oblasti supervize, působil jako externí poradce zplnomocněnce vlády SR pro romské komunity, je autorem několika skript, učebních textů, knih, rozhovorů s osobnostmi společenského života a spoluzakladatel a šéfredaktor časopisu Clinical Social Work and Health Intervention indexovaném v databázi Web of Science.
Absolvoval dlouhodobý výcvik v kognitivně behaviorální psychoterapii a je aktivním supervizorem sociální práce. V roce 2017 byl Komorou sociálních pracovníků na Slovensku oceněný cenou SOPRA – Sociální pracovník roku. 

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 205

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: michal.olah@prigo.cz

Profil na ORCID