Mezinárodní vztahy a organizace

Anotace

Cílem studijního modulu Mezinárodní vztahy a organizace je zasadit posluchačům získané znalosti vztahující se k podnikání, marketingu a obchodu do mezinárodního prostředí. Seznámí se se specifiky podnikání v globálním prostředí, zejména v oblasti zdanění, pochopí mezinárodní ekonomické vztahy mezi vyspělými zeměmi, včetně vztahů měnových a získají povědomí o mezinárodních organizacích, které mají vliv na mezinárodní podnikání. Součástí výkladu je také vysvětlení příčin a důsledků poslední světové hospodářské krize.

Osnova

 • Podnik v mezinárodním prostředí
 • Mezinárodní konkurenceschopnost
 • Specifika mezinárodního zdanění zisků
 • Mezinárodní obchod a jeho specifika
 • Mezinárodní ekonomické vztahy vyspělých zemí
 • Mezinárodní měnové vztahy
 • Dopady globálních ekonomických krizí na ekonomiku podniku
 • Mezinárodní organizace a jejich vliv na podnikání

Literatura

 • BREZINA, Peter a SVOBODA, Cyril. Politologie a mezinárodní vztahy. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015. ISBN 978-80-87839-62-1.
 • DRULÁK, Petr a kol. Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISBN 978-80-86506-87-6.
 • KUČEROVÁ, Irah. Mezinárodní ekonomické vztahy – repetitorium. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. ISBN 978-80-86855-69-1.
 • SKALICKÁ, Hana. Mezinárodní daňové vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-400-3.
 • ŠTĚRBOVÁ, Ludmila a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4694-4.