Mezinárodní obchodní právo

Anotace

Cílem studijního modulu Mezinárodní obchodní právo je poskytnou posluchačům všeobecné pokročilejší znalosti mezinárodního práva se zaměřením na mezinárodní obchod. Kurz se věnuje otázkám úpravy právních vztahů s mezinárodním prvkem kolizní a přímou metodou, smlouvám v mezinárodním obchodě a jejich doložkám apod. V neposlední řadě je pojednáno o základech evropského obchodního práva a mezinárodním řešení sporů, což je podrobněji rozebíráno v příslušných navazujících modulech. Závěr kurzu je věnován pramenům českého mezinárodního práva obchodního.

Osnova

 • Mezinárodní právo veřejné, soukromé a obchodní
 • Úprava právních vztahů s mezinárodním prvkem
 • Kolizní metoda
 • Přímá metoda
 • Lex mercatoria
 • Evropské obchodní právo
 • Řešení sporů v mezinárodním obchodě
 • Prameny českého mezinárodního práva obchodního

Literatura

 • GRMELOVÁ, Nicole. Vybrané kapitoly z Evropského obchodního práva. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. ISBN 978-80-245-2118-3.
 • KUČERA, Zdeněk a kol. Mezinárodní právo soukromé. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-550-0.
 • MACHKOVÁ, Hana a kol. Mezinárodní obchodní operace. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4874-0.
 • ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-506-7.
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a kol. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7491-0.