Mezinárodní finance

Anotace

Cílem studijního modulu Mezinárodní finance je seznámit posluchače s problematikou cenných papírů a kapitálových trhů, s finančními deriváty, s otázkami spojenými s měnovými kurzy a devizovými trhy. Dále je pozornost věnována investicím v mezinárodním prostředí a investičním pobídkám, které tvoří přirozený přechod k záležitostem spojeným s mezinárodními veřejnými financemi, které jsou rovněž neopomenutelným aspektem podnikání v mezinárodním prostředí.

Osnova

 • Kapitálové trhy
 • Cenné papíry, finanční deriváty
 • Devizové trhy
 • Investiční rozhodování
 • Zahraniční investice a investiční pobídky
 • Mezinárodní veřejné finance
 • Veřejné zakázky v mezinárodní prostředí
 • Veřejná podpora, strukturální fondy EU

Literatura

 • ČIŽINSKÁ, Romana a REŽŇÁKOVÁ, Mária. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1922-1.
 • KUBÁTOVÁ, Květa, ed. Veřejné finance a monetární politika v EU a jejich vliv na mezinárodní podnikání. Praha: Matfyzpress, 2011. ISBN 978-80-7378-111-8.
 • MANDEL, Martin a DURČÁKOVÁ, Jaroslava. Mezinárodní finance a devizový trh. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-287-1.
 • SKALICKÁ, Hana. Mezinárodní daňové vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-400-3.
 • VALACH, Josef a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-71-2.