Mezinárodní analýza společenské odpovědnosti firem ve vybraných okresech Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství

Projekt s názvem Mezinárodní analýza společenské odpovědnosti firem ve vybraných okresech Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0001754 je spolufinancován z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Projekt se zabývá analýzou úrovně konceptu společenské odpovědnosti firem a organizací (CSR) na území Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství. Na základě empirického výzkumného šetření zjišťuje aktuální vztah vybraných podnikatelských subjektů k mezinárodnímu konceptu společenské odpovědnosti a míry jeho implementace do firemní strategie. Zaměřuje se na konkrétní a specifické problémy, týkající základních pilířů společensky odpovědné praxe firem působících ve vybraných regionech a oblastí česko-polského pohraničí. Projekt je řešen ve spolupráci s Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji v Opole.