Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D.

Lucie Skříšovská je členkou Katedry sociálních věd Vysoké školy PRIGO a podílí se na výuce předmětů ve studijním programu Sociální politika a sociální práce. Je absolventkou oboru Sociální práce s poradenským zaměřením na Ostravské univerzitě v Ostravě, kde získala rovněž doktorský titul z oboru Sociální poradenství a management sociálních služeb (Ph.D.). Dlouhodobě se zabývá problematikou sociální rehabilitace slabozrakých a nevidomých osob, a to jak z pohledu odborné praxe, tak z pohledu metodického vedení. Je specialistkou komunitního plánování a projektového řízení v oblasti sociálních služeb. Působí v regionálních koordinačních orgánech výše uvedených profesních oblastí. Akademicky působila na Ostravské univerzitě, katedře psychologie a sociální práce, a také na katedře společenských věd VŠB-TU Ostrava.
Lucie Skříšovská je lektorkou pro oblast sociálního pilíře CSR a lektorkou výuky k různosti pro SŠ, Gymnázia a 2. stupeň ZŠ. Zároveň má za sebou zkušenosti z oblasti participace na speciálních projektech, např. Experiences of Adult Education in Europe for blind or visually impaired people LLP Grundtvig partner ship project, Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, anebo Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání aj. Absolvovala Výcvik krizové intervence. V neposlední řadě se stala Instruktorkou prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých osob. V rámci krajského střediska Tyfloservisu, o.p.s., Ostrava působí jako vedoucí.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 016

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: lucie.skrisovska@prigo.cz