Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D.

Lucie Skříšovská je absolventkou oboru Sociální práce s poradenským zaměřením na Ostravské univerzitě v Ostravě, kde získala rovněž doktorát z oboru Sociální poradenství a management sociálních služeb (Ph.D.). Dlouhodobě se zabývá problematikou sociální rehabilitace slabozrakých a nevidomých osob, a to jak z pohledu odborné praxe, tak z pohledu metodického vedení. Je specialistkou komunitního plánování a projektového řízení v oblasti sociálních služeb. Dlouhodobě působí v regionálních koordinačních orgánech výše uvedených profesních oblastí. Akademicky působila na Ostravské univerzitě, Katedře psychologie a sociální práce, a také na Vysoké škole báňské-TUO, na Katedře společenských věd.

Lucie Skříšovská je Lektorem pro oblast sociálního pilíře CSR a Lektorem výuky k různosti pro SŠ, Gymnázia a 2. stupeň ZŠ. Zároveň má za sebou zkušenosti z oblasti participace na speciálních projektech, např. Experiences of Adult Education in Europe for blind or visually impaired people LLP Grundtvig partner ship project, Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, anebo Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání aj.

Lucie Skříšovská také absolvovala Výcvik krizové intervence. V neposlední řadě se stala Instruktorkou prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých osob. V rámci krajského střediska Tyfloservisu, o.p.s., Ostrava působí jako vedoucí.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 109

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: lucie.skrisovska@prigo.cz