Klíčové kompetence ve vzdělávání a výuce

Projekt s názvem Klíčové kompetence ve vzdělávání a výuce, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002441 je spolufinancován z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Projekt se zabývá analýzou zavádění kritického myšlení do výuky na různých stupních vzdělávací soustavy v České republice a v Polsku. Kritické myšlení (angl. critical thinking) se obecně charakterizuje jako nezávislé myšlení, které informace chápe jako východisko, hledá rozumné argumenty, začíná otázkami a problémy a zároveň je i myšlením společnosti. Tento druh myšlení je založen na individuálním přístupu a svobodě se sám za sebe umět rozhodnout a zároveň buď přijmout, či odmítnout myšlenky někoho druhého.

Analýza klíčových kompetencí ve výchově a vzdělávání se zaměřuje na několik specifických problémů:

  1. Jakou úroveň klíčových kompetencí v oblasti kritického myšlení mají učitelé pracující na základních školách v Polsku a České republice?
  2. Jakou úroveň klíčových kompetencí mají akademičtí pracovníci WSZiA v Opole a VŠ PRIGO v Havířově?
  3. Jakou úroveň klíčových kompetence v oblasti kritického myšlení mají studenti WSZiA a VŠ PRIGO?
  4. Jakým způsobem by se mělo vzdělávat kritické myšlení?

Sborník příspěvků ze závěrečné konference naleznete zde.