Ing. Jana Godarová, Ph.D.

Jana Godarová je členkou Katedry sociálních věd Vysoké školy PRIGO. Vystudovala program Hospodářská politika a správa na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získala titul Ph.D. Zde působila také jako interní doktorandka Katedry veřejné ekonomie. Vedle zapojení na univerzitní půdě byla zaměstnána na Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.
Ve své vědecké práci se zaměřuje na témata sociální politiky, sociálních transferů a jejich cíleností, veřejných financí a v neposlední řadě také na témata spojená s trhem práce. Tato témata se synergicky spojila v disertační práci o využití mikrosimulačního modelování v prostředí České republiky. Rozpočtová omezení států nutí tvůrce veřejných politik v rámci odpovědné fiskální vlády hodnotit používané nástroje veřejných politik z hlediska jejich hospodárnosti, účelnosti a efektivity. Jeden ze silných nástrojů, který může dát tvůrcům podklady je právě mikrosimulační modelování.
Vedle analytických zpráv pro účely Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky je také autorkou několika odborných statí v časopisech indexovaných ve Web of Science.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 017

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: jana.godarova@prigo.cz