HR v mezinárodním prostředí

Anotace

Cílem studijního modulu HR v mezinárodním prostředíje rozšířit znalosti posluchačů z oblasti řízení lidských zdrojů se speciálním zaměřením na jeho specifika v mezinárodním prostředí. Kurz předpokládá znalosti základů HR a znalosti mezinárodních vztahů a globalizace. Tyto znalosti dále rozvíjí, přičemž se zaměřuje zejména na problematiku kulturních odlišností, specifik různých kulturních prostředí, řízení diverzity, ale také řízení expatriantů.

Osnova

 • Internacionalizce HR
 • Mezinárodní manažer
 • Mezinárodní plánování a zabezpečování lidských zdrojů
 • Kulturní a institucionální odlišnosti
 • Práce v multikulturním prostředí
 • Interkulturní komunikace
 • Diversity management
 • Řízení expatriantů

Literatura

 • ARMSTRONG, Michael a TAYLOR, Stephen. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.
 • ČERNEK, Martin a STAŇKOVÁ, Štěpánka. Mezinárodní a interkulturální management. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3903-5.
 • HORVÁTHOVÁ, Petra, BLÁHA, Jiří a ČOPÍKOVÁ, Andrea. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1.
 • KONEČNÁ, Zdeňka. Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí: zkrácená verze habilitační práce. Brno: VUTIUM, 2015. ISBN 978-80-214-5194-0.
 • VORÁČ, Přemysl. Mezinárodní management [CD-ROM]. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií s.r.o, 2015. ISBN 978-80-7523-016-4.