Daňová optimalizace v mezinárodním prostředí

Anotace

Cílem studijního modulu Daňová optimalizace v mezinárodním prostředí je poskytnout posluchačům základní informace o mezinárodním zdanění a o možnostech daňové optimalizace v mezinárodním prostředí. V kurzu je úvod věnován základům daňové teorie. Dále se zaměřuje na otázky daňové konkurence a harmonizace a jejich vzájemného vztahu, problematiku dvojího zdanění. Stěžejní část je soustředěna do výkladu problematiky daňových rájů a daňové optimalizace v mezinárodním prostředí, včetně vysvětlení současných trendů a přístupu vybraných institucí.

Osnova

 • Daňová teorie
 • Daňová konkurence
 • Daňová harmonizace v EU
 • Dvojí zdanění, mezinárodní dvojí zdanění
 • Daňové ráje
 • Prostředky daňové optimalizace
 • Specifika daňové optimalizace v mezinárodním prostředí
 • Současné trendy v oblasti mezinárodního zdanění

Literatura

 • FIBÍROVÁ, Jana et al. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-743-0.
 • KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3.
 • NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-626-6.
 • SKALICKÁ, Hana. Mezinárodní daňové vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-400-3.
 • SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-035-6.