PhDr. Mgr. Daniel Hanuš, LL.M., MBA

Daniel Hanuš je členem Katedry sociálních věd Vysoké školy PRIGO. Podílí se zejména na výuce předmětu Rodinné právo a sociálně právní ochrana dětí.
Daniel Hanuš je absolventem oboru Sociální práce s poradenským zaměřením (Mgr.) na Katedře psychologie a sociální práce Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, kde rovněž absolvoval pedagogické studium. V právní oblasti absolvoval obor Právo (Mgr.) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále profesní studia LL.M. a MBA pod akreditací American Association for Higher Education & Accreditation (USA). Rigorózní řízení úspěšně vykonal na Fakultě sociálnych štúdií Vysoké školy Danubius v SR.
V odborné, pedagogické a publikační oblasti je předmětem jeho zájmu zejména interdisciplinární problematika rodinného práva, náhradní péče o dítě, sociálně-právní dimenze životní reality nezletilého (dítěte), zachování a naplnění práv nezletilého v souvislostech soukromého i veřejného práva, sociální práce s rodinou, dětmi a seniory a oblast LGBT+. Kontinuálně je aktivní na konferencích, publikuje v odborných periodicích, sbornících z tuzemských i mezinárodních vědeckých konferencí, přispívá jako autor a spoluautor kapitol do monografií a je autorem dvou monografií. Praktickému dosahu široké problematiky právní ochrany nezletilého se věnuje v pedagogické perspektivě jako lektor vzdělávání pěstounů, pedagogických a sociálních pracovníků.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 103

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: daniel.hanus@prigo.cz

Profil na ORCID