PhDr. Mgr. Daniel Hanuš, LL.M., MBA

Daniel Hanuš je absolventem oboru Sociální práce s poradenským zaměřením (Mgr.) na Katedře psychologie a sociální práce, Filozofické fakultě, Ostravské univerzity v Ostravě, kde rovněž absolvoval pedagogické studium. V právní oblasti absolvoval obor Právo (Mgr.) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále profesní studia LL.M. a MBA pod akreditací American Association for Higher Education & Accreditation (USA) na soukromé vysoké škole Evropský polytechnický institut, s.r.o., v Kunovicích. Rigorózní řízení úspěšně vykonal na Fakultě sociálnych štúdií Vysoké školy Danubius v SR. Celoživotní vzdělávání ho provází jeho životní cestou i nadále.

V odborné, pedagogické a publikační oblasti je předmětem jeho zájmu zejména interdisciplinární problematika rodinného práva, náhradní péče o dítě, sociálně-právní dimenze životní reality nezletilého (dítěte), zachování a naplnění práv nezletilého v souvislostech soukromého i veřejného práva, sociální práce s rodinou, dětmi a seniory
a oblast LGBT+. Kontinuálně je aktivní na konferencích, publikuje v odborných periodicích, sbornících z tuzemských i mezinárodních vědeckých konferencí, přispívá jako autor
a spoluautor kapitol do monografií a je autorem dvou monografií. Praktickému dosahu široké problematiky právní ochrany nezletilého se věnuje v pedagogické perspektivě jako lektor vzdělávání pěstounů, pedagogických a sociálních pracovníků.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 103

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: daniel.hanus@prigo.cz