Daně v globálním prostředí

Anotace

Cílem studijního modulu Daně v globálním prostředí je seznámit posluchače se základy daňové teorie a praxe se zaměřením na jejich mezinárodní aspekty. V modulu je věnována pozornost zdanění v České republice a jeho specifikům, stejně jako zdanění v Evropské unii a v OECD. Diskutovány jsou záležitosti spojené s daňovou harmonizací, konkurencí, daňovými ráji nebo mezinárodním dvojím zdaněním. Závěr kurzu je zaměřen na možnosti daňové optimalizace v globálním prostředí.

Osnova

 • Daňová teorie
 • Daňová soustava v ČR
 • Daně v globální ekonomice
 • Daňová harmonizace
 • Daňová konkurence
 • Daňové ráje
 • Mezinárodní dvojí zdanění
 • Daňová optimalizace v globálním prostředí

Literatura

 • FIBÍROVÁ, Jana et al. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-743-0.
 • KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3.
 • NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-626-6.
 • SKALICKÁ, Hana. Mezinárodní daňové vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-400-3.
 • SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-035-6.