Výzkumný ústav VŠEO

Výzkumný ústav VŠEO je pobočkou Vysoké školy PRIGO umístěnou v Ostravě, která se vedle své výzkumné činnosti v oblasti základního i aplikovaného výzkumu věnuje zejména poskytování elitního studia ekonomie ve studijním programu Hospodářská politika a správa. Studium je určeno mimořádně nadaným studentům, tedy těm, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností a kteří mají v řadě případů specifické vzdělávací potřeby, a studentům projevujícím hluboký zájem o studovanou problematiku. Bližší informace o studiu naleznete zde.

Kolektiv pracovníků VŠEO tvoří významné osobnosti akademického světa společně s předními odborníky z praxe. Toto spojení nám dává unikátní možnost propojení základního a aplikovaného výzkumu, jehož výsledky pak můžeme prezentovat v poradenství a ve výuce. Naši studenti tak mají vždy aktuální znalosti vycházející ze současného stavu poznání a jeho aplikace v praxi, a to nejen v prostředí České republiky, ale zejména ze zahraničí. Věnujeme se především oblastem ekonomie, práva, veřejné správy, daňové teorie i její aplikace.

Členové výzkumného týmu VŠEO jsou pravidelnými řešiteli vědecko-výzkumných projektů financovaných z prostředků Grantové agentury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropské unie, European Association Comenius a dalších. K nejvýznamnějším projektům patří projekt World Tax Index. Jedná se o vývoj a aplikaci multikriteriálního ukazatele daňové zátěže, který slouží k mezinárodní komparaci různých aspektů daňové zátěže podnikatelů i domácností. Na projektu se podílel mezinárodní tým složený z odborníků z akademické i podnikatelské sféry, zástupců centrálních bank i vlád zemí OECD.