Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Přijímací řízení pro studium v akademickém roce 2022/2023 skončilo. Míra úspěšnosti uchazečů o studium činila 25,45 %.

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 budou známy po uzavření prvního kola v březnu 2023. Bližší informace o přijímacím řízení a požadavcích na uchazeče získáte v sekci PRO UCHAZEČE.