Právní aspekty zahraničních investic

Anotace

Cílem studijního modulu Právní aspekty zahraničních investic je seznámit posluchače s možnostmi investování v zahraničí a související legislativou. Pozornost je věnována jak přímým, tak portfoliovým investicím, problematice kapitálových a devizových trhů. Zároveň je kurz zaměřen také na záležitosti spojené s dopady mezinárodních kapitálových toků na národní ekonomiku, které mohou dále ovlivňovat aktivity investorů.

Osnova

 • Zahraniční investice, vymezení
 • Přímé zahraniční investice
 • Investiční pobídky
 • Portfoliové investice
 • Kapitálové trhy
 • Devizové trhy
 • Právní regulace a institucionální zázemí PZI
 • Dopady PZI na ekonomiku, platební bilance

Literatura

 • MANDEL, Martin a DURČÁKOVÁ, Jaroslava. Mezinárodní finance a devizový trh. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-287-1.
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Ostrava: Key Publishing, 2010. ISBN 978-80-7418-080-4.
 • REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-279-6.
 • ŠIMANOVÁ, Jana. Investiční pobídky, nadnárodní firmy a regionální rozvoj. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-803-8.
 • ŠTAŇKO, Andrej. Metody investování soukromého kapitálu v mezinárodním právu soukromém. Praha: Linde Praha, 2014. ISBN 978-80-7201-904-5.