prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.

Oldřich Chytil je členem Katedry sociálních věd a sociální politiky na Vysoké škole PRIGO. V roce 2017 byl jmenován profesorem v oboru Sociální práce. Již od doby, kdy působil na Ostravské univerzitě jako odborný asistent, později docent a nyní jako profesor, se zaměřuje na teorie a metody sociální práce. Na výuce tohoto předmětu se také podílí na Vysoké škole PRIGO.
Profesní kariéru začínal jako sociální pracovník a sociální kurátor. V roce 1990 se vydal na akademickou dráhu, nejprve na Univerzitě Palackého v Olomouci, posléze na Ostravské univerzitě, kde byl dlouhodobě vedoucím Katedry sociální práce a stál u zrodu Fakulty sociálních studií, na které byl do roku 2017 děkanem.
Oldřich Chytil je členem řady profesních organizací a vědeckých rad českých i zahraničních univerzit, např. je členem Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca, členem Think Tank network Challenges to build a European cosmopolitical welfare democracy nebo členem International Editorial Board: Nordic Social Work Research. Oldřich Chytil je rovněž členem několika oborových rad doktorských studijních programů, především je předsedou oborové rady doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity, dále členem oborové rady na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně nebo na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Oldřich Chytil se věnuje výuce zaměřené na témata sociální práce také na zahraničních vysokých školách v Rakousku, Finsku, Německu, Francii, Švýcarsku a Polsku. Z jeho publikační činnosti lze z posledních let zmínit kapitoly v odborných knihách (např. v publikaci The Palgrave Handbook of Global Social Work Education) a v odborných časopisech (zejména Czech and Slovak Social Work).

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 205

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: oldrich.chytil@prigo.cz