Odborné nakladatelství

Odborné nakladatelství Vysoké školy PRIGO vydává odborné publikace z oblasti hospodářské politiky, veřejné ekonomiky a správy, managementu v sociální sféře, sociální práce a dalších příbuzných oborů. Vydává odborné knihy, vysokoškolské učebnice a skripta, případně další texty související s projektovou činností akademických pracovníků vysoké školy, ale také externích autorů z jiných vysokých škol a institucí, včetně zahraničních. Kvalitu odborných knih garantuje vědecká redakce, která provádí zejména recenzní činnost a která je složena z renomovaných odborníků v jednotlivých vědeckých oblastech, které jsou předmětem vydávaných publikačních titulů.

Vědecká redakce

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D., předsedkyně
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D.
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.