Katedra kvantitativních metod a informatiky

Členové katedry

Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
vedoucí katedry

doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
garant bakalářského programu Informační a komunikační bezpečnost

prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
RNDr. Alžběta Lampartová
Ing. Jaroslav Šigut

Garantované předměty

Administrace databázových systémů
Algoritmizace – skriptování
Architektura operačních systémů
Architektura počítačů
Audit informační bezpečnosti
Bezpečnostní technologie
Databázové systémy a návrh databází
Datové sítě
e-Government
Ekonometrie A
Ekonometrie B
Informační systémy ve veřejné správě
Informatika
IS/ICT
Koncepce a inovace v IS/ICT
Kvantitativní metody A
Kvantitativní metody B
Kyberkriminalita a její ekonomické aspekty
Matematika pro informatiky
Mobilní aplikace
Odborná anglická terminologie
Operační systém Linux
Operační systém Windows
Penetrační testování
Programovací jazyk Python
Protokoly počítačových sítí
Přepínání a směrování v počítačových sítích
Správa a údržba IS
Statistická analýza dat
Systém řízení bezpečnosti informací
Technologie WAN a Wireless
Teoretické základy informatiky
Umělá inteligence v kybernetické bezpečnosti
Virtualizace a cloudové služby
Vývoj programových aplikací
Vývoj webových aplikací
Základy kybernetické bezpečnosti
Základy objektového návrhu