Katedra kvantitativních metod a informatiky

Členové katedry

Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
vedoucí katedry

prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
Ing. Jaroslav Šigut
RNDr. Alžběta Lampartová

Garantované předměty

e-Government
Ekonometrie A
Ekonometrie B
Informační systémy ve veřejné správě
Informatika
Kvantitativní metody A
Kvantitativní metody B
Statistická analýza dat