Katedra financí, účetnictví a daní

Členové katedry

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
vedoucí katedry
garantka oboru Management v sociální sféře

Ing. Milan Kaštan, Ph.D.
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Ing. Petr Skalka, Ph.D.
Ing. Ivana Kuchařová

Garantované předměty

Veřejné finance
Veřejné finance a daňová soustava
Daně a daňová politika
Účetnictví
Peníze, banky a finanční trhy
Diplomový seminář