Katedra ekonomie, hospodářské politiky a správy

Členové katedry

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
vedoucí katedry
garantka bakalářského programu Hospodářská politika a správa
garantka oboru Veřejná ekonomika a správa

Ing. Boris Navrátil, CSc.
zástupce vedoucí katedry

Ing. Jan Fidrmuc, M.A., Ph.D.
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.

Garantované předměty

Mikroekonomie
Makroekonomie
Hospodářská politika
Evropská integrace
Hospodářská politika EU
Veřejná ekonomie
Veřejný sektor
Veřejná správa
Demografie, regionální rozvoj a komunitní plánování
Regionální ekonomika a politika
Politika zaměstnanosti
Personální práce ve veřejné správě
Ekonomika veřejného sektoru
Ekonomika municipalit
Ekonomika sociálních služeb
Diplomový seminář