prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.

Marek Lampart je členem Katedry kvantitativních metod a informatiky na Vysoké škole PRIGO a zároveň působí na Katedře aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky a jako Senior Researcher v IT4Innovations VŠB-TU Ostrava. Na Vysoké škole PRIGO vyučuje předmět Kvantitativní metody A. Vystudoval Matematickou analýzu na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě, kde také ve stejném oboru složil rigorózní a doktorskou zkoušku (Ph.D.). Habilitoval v oboru Aplikované matematiky na VŠB-TU Ostrava a zde byl také jmenován profesorem v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika.
Marek Lampart pracoval na českých univerzitách (Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, VŠB-TUO) a aktivně spolupracuje s předními zahraničními institucemi, kde se zapojuje do řešení výzkumných problémů.
Věnuje se výzkumu dynamických systémů a kvantifikaci i kvalifikaci jejich dynamických vlastností. Mezi základní témata jeho výzkumu patří chaos a regularita včetně jejich testování pomocí moderních a pokročilých nástrojů paralelně implementovaných na superpočítačovou infrastrukturu. Takováto řešení aplikuje ve spolupráci s předními výzkumníky napříč vědními disciplínami v mnoha oborech. V oblasti ekonomických oborů se zaměřuje na teorii oligopolu a využití teorie chaosu při popisu chování nedokonalých tržních struktur. Na toto téma publikoval časopisecké publikace zařazené do Q1 databáze Web of Science.
Marek Lampart publikoval více než 60 prací, publikoval v předních prestižních časopisech, jako Nonlinear Dynamics, Journal of Sound and Vibrations, Chaos, Solitons and Fractals a další, jež jsou indexovány jak ve Web of Science, tak v databázi Scopus. Jeho h-index je 10, Erdösovo číslo 3. 

Konzultační hodiny: Čt 12:00-14:00 hod., Pá 13:00-14:00 hod.

Kancelář: 013

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: marek.lampart@prigo.cz

Profil na Publons

Profil na ORCID