prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.

Lenka Fojtíková působí jako prorektorka a zároveň členka Vědecké rady Vysoké školy PRIGO. Je členkou Katedry ekonomie a hospodářské politiky. Lenka Fojtíková byla v roce 2021 jmenována profesorkou v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy na základě jmenovacího řízení, které proběhlo na Vysoké škole ekonomické v Praze. Habilitovala v oboru Ekonomie (doc.) na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Doktorské studium v programu Ekonomické teorie (Ph.D.) absolvovala na stejné instituci. Lenka Fojtíková je členkou mnoha institucí a odborných orgánů. Za všechny lze zmínit například Vědeckou radu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze nebo Výkonný výbor Czech Association of European Studies. Ve své publikační a výukové činnosti se zaměřuje na mezinárodní obchod, obchodní politiku, evropskou integraci, problematiku Evropské unie nebo praktickou hospodářskou politiku. Je nebo byla řešitelkou mnoha vědeckých i rozvojových projektů financovaných z GAČR, Národohospodářského ústavu J. Hlávky nebo EU. Publikuje v časopisech indexovaných v databázích Web of Science nebo Scopus.

Konzultační hodiny: Po 10:00-11:00 hod.

Kancelář: 013

Mob.: +420 739 118 485

E-mail: lenka.fojtikova@prigo.cz

Profil na ORCID