Mgr. Jiří Staňa

Jiří Staňa je členem Katedry sociálních věd na Vysoké škole PRIGO, kde se podílí zejména na výuce předmětu Filosofie a etika. Je lektorem a konzultantem v oblasti komunikačních dovedností a andragogiky (OSVČ).
Jeho hlavní specializací je rétorika, písemná komunikace, etika, pedagogická psychologie, sociální interakce (prezentace, neverbální komunikace, asertivita, stres, motivace, etiketa atd.) a islámská kultura. Lektorskou činností se zabývá od roku 2001 (od roku 2007 jako OSVČ), a to především v oblasti komunikačních dovedností a přednášek ze společensko-vědních oborů (rétorika, česká a evropská historie, problematika islámu atd.). Je autorem a realizátorem firemních rozvojových programů i otevřených kurzů.
V letech 1999 až 2000 působil jako pedagogický pracovník VS ČR a v letech 2001 až 2007 jako pedagog na SŠ a VOŠ. Od roku 2001 externě přednáší na Ostravské univerzitě (rétorika, islám, filozofie 19. stol., české dějiny atd.).
Od roku 2006 je vedoucí lektor studia pedagogiky na NPI ČR (původně NIDV) v Ostravě (pedagogická psychologie) a člen lektorského sboru IVS Praha (orientace v problematice islámu, komunikační dovednosti pro úředníky, úřední korespondence). Od roku 2009 externě vyučuje na VOŠ PRIGO v Ostravě a později také v Olomouci (pedagogická psychologie) a od roku 2017 na Vysoké škole PRIGO (filozofie a etika).
Jako lektor spolupracuje s různými soukromými vzdělávacími agenturami, např. Středisko vzdělávání Ostrava, TAW Brno, Curatio Brno, Zřetel Brno, LAROS Ostrava, TEMPO Ostrava.
Je autorem několika odborných článků a publikací z oboru historie a skript z oblasti komunikačních dovedností.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 103

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: jiri.stana@prigo.cz