Mgr. Iveta Malíková

Iveta Malíková je členkou Katedry sociálních věd Vysoké školy PRIGO a podílí se na výuce předmětu Politika sociálních služeb. Absolvovala obor Sociální práce na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 1995 se profesně angažuje v oblasti sociální péče, nejprve jako referent sociálních věcí v Karviné, posléze působila v Občanské poradně Slezské diakonie. Od roku 2005 je zaměstnána v Armádě spásy, kde se věnuje prevenci bezdomovectví jako vedoucí sociální služby. Rovněž je odbornicí na standardy sociálních služeb. Prostřednictvím Armády spásy se účastní zahraničních stáží (Fundacia Pomocy Wzajemnej v Polsku).
V rámci svého odborného zaměření přednáší pro odbornou veřejnost (terénní pracovníky, Úřad vlády aj.) na téma sociálního bydlení a prevence bezdomovectví. Účastní se také odborných konferencí, např. konference pořádané Agenturou pro sociální začleňování a Armádou spásy na téma sociální bydlení. Zpracovávala také hodnotitelské posudky pro Ministerstvo spravedlnosti, např. hodnocení žádosti o akreditaci probačního programu pro mladistvé odsouzené, kde posuzovala soulad kvality probačních programů se standardy kvality.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 016

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: iveta.malikova@prigo.cz