RNDr. Alžběta Lampartová

Alžběta Lampartová je členkou Katedry kvantitativních metod a informatiky Vysoké školy PRIGO. Je absolventkou oboru Geometrie a globální analýza na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě, kde rovněž získala titul doktor přírodních věd v témže oboru. Poté několik let působila na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V minulosti se zaměřovala na analýzu parciálních diferenciálních rovnic, nyní se soustředí na analýzu a kvantitativní metody v ekonomii.
Je spoluautorkou několika článků indexovaných v databázi Web of Science. Podílela se na také na vzniku několika odborných monografií, učebních textů a online kurzů.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 013

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: alzbeta.lampartova@prigo.cz

Profil na ORCID