Studium bez školného a s iPadem zdarma! Stipendium 120.000 Kč/rok. Přihlášky je možné podávat do 31. července 2022.

Vysoká škola PRIGO nyní nabízí studium výhradně v ekonomicky zaměřených bakalářských (Bc.) nebo navazujících magisterských (Ing.) studijních programech v prezenční formě. Po vzoru prestižních zahraničních univerzit v rámci přijímacího řízení na prvním místě nově zohledňujeme motivační dopis uchazeče, ve kterém se zaměří na své dosavadní úspěchy, předpoklady a motivaci ke studiu. Studium je po celou dobu ZDARMA a každý student obdrží bezplatně iPad pro školu i osobní použití. Všichni studenti obdrží stipendium, které se navyšuje s každým půlrokem studia. V bakalářském studiu je měsíčně v prvním semestru 500 Kč, ve druhém semestru 1.000 Kč, ve třetím a čtvrtém semestru 2.000 Kč a v pátém nebo šestém semestru 3.000 Kč. V navazujícím magisterském studiu je měsíčně v prvním semestru 3.000 Kč, ve druhém semestru 5.000 Kč. V posledních dvou semestrech je stipendium 10.000 Kč měsíčně, tedy 120.000 Kč ročně. Studenti mohou obdržet další prospěchová nebo vědecká stipendia. Bližší informace o studijních programech naleznete v sekci studijní programy. Studenty připravujeme také na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Bližší informace naleznete v sekci Competences for Master´s Degree.[…]

Studujte v USA! Mezinárodní spolupráce, ERASMUS+, příprava na Master’s Degree. Realizujeme excelentní výzkum, zapojte se i vy!

Našim studentům i pedagogům nabízíme krátkodobé pobyty v USA, ale také na dalších partnerských univerzitách v Evropě nebo v Číně. Jsme zapojeni v programu ERASMUS+, což našim studentům a pedagogům umožňuje realizovat mnoho typů výměnných pobytů nejen v zemích EU. Zahraničním, ale také českým studentům nabízíme všechny studijní programy rovněž v anglickém jazyce. Studenty připravujeme také na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Bližší informace naleznete v sekci Competences for Master´s Degree. Realizujeme excelentní výzkum. Podle posledního hodnocení Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) jsme v oblasti excelence výzkumu v oboru námi nabízených studijních programů na druhém místě spolu s Univerzitou Karlovou v Praze a Masarykovou univerzitou v Brně a nejlepší v Moravskoslezském kraji. V roce 2021 jsme získali prostředky na řešení dvou projektů aplikovaného výzkumu od Technologické agentury České republiky (TA ČR).[…]

Získejte kvalifikaci pro učitelství v MŠ, ZŠ nebo SŠ, pro speciálního pedagoga či ředitele školy! Nabízíme nově akreditované programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Přihlášky ke vzdělávání v programech DVPP lze podávat do 30. června 2022. Od akademického roku 2022/2023 nabízí Vysoká škola PRIGO programy celoživotního vzdělávání zaměřené na splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků dle zákona č.  563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Všechny naše programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejich absolvováním získají pedagogičtí pracovníci odbornou kvalifikaci pro učitelství na prvním i druhém stupni základních škol, v mateřských školách, na středních školách nebo pro výkon činnosti speciálního pedagoga či ředitele školy. Více informací získáte na záložce Další vzdělávání pedagogických pracovníků.[…]