Studium v prezenční formě bez školného! Přihlášky ke studiu od akademického roku 2021/2022 je možné podávat do 28. února 2021

Pro studenty prezenční formy všech studijních programů, kteří nastoupí ke studiu od akademického roku 2021/2022, je studium ZDARMA. Studenti kombinované formy všech programů obdrží stipendium ve výši 50 % školného. Přihlášky ke studiu od akademického roku 2021/2022 lze podávat již nyní, a to do 28. února 2021. Vysoká škola PRIGO přijímá přihlášky ke studiu bakalářských studijních programů (Bc.) Hospodářská politika a správa/Economic Policy na Public Administration a Sociální politika a sociální práce/Social Policy and Social Work a navazujících magisterských studijních programů (Ing.) Hospodářská politika a správa/Economic Policy and Public Administration. Bližší informace […]

S průměrem do 1,5 splňujete podmínku pro přijetí! Studujte v USA! Mezinárodní spolupráce, ERASMUS+, příprava na Master’s Degree

Uchazeči s průměrem z předchozího studia do 1,5 splní podmínku pro přijetí ke studiu ve všech studijních programech Vysoké školy PRIGO. Našim studentům i pedagogům nabízíme krátkodobé i delší studijní či pracovní pobyty v USA, ale také na dalších partnerských univerzitách v Evropě nebo v Číně. Jsme zapojeni v programu ERASMUS+, což našim studentům a pedagogům umožňuje realizovat mnoho typů výměnných pobytů nejen v zemích EU. Nejen zahraničním, ale také českým studentům nabízíme všechny naše akreditované studijní programy také v anglickém jazyce. Naše studenty připravujeme […]

Vysoká škola PRIGO zřizovatelem vlastního gymnázia v Praze a vyšší odborné školy v Olomouci

Vysoká škola PRIGO v roce 2020 rozšířila své aktivity do Středočeského a Olomouckého kraje a stala se zřizovatelem Lékařského a přírodovědného GYMNÁZIA PRIGO PRAHA a PRIGO – vyšší odborné školy v Olomouci. LPG PRIGO PRAHA nabízí klasické všeobecné gymnaziální vzdělání ve třídách čtyřletého gymnázia pro nadané žáky, kteří projevují hlubší zájem o předměty přírodovědného zaměření. PRIGO VOŠ pak nabízí profesní terciární vzdělání v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální práce. Absolventi VOŠ mají možnost pokračovat ve studiu na Vysoké škole PRIGO […]