Přihlaste se do 31. května 2023 ke studiu v akademickém roce 2023/2024! Mezinárodní prostředí, ERASMUS+, příprava na Master ´ s Degree v zahraničí

Naší prioritou je kvalitní individualizovaná moderní výuka a její propojení s výzkumem. Studentům vytváříme podmínky pro to, aby se na výuku mohli soustředit a získat znalosti a dovednosti, které jim zajistí úspěch na trhu práce budoucnosti. Studenti od nás bezplatně získají moderní vybavení včetně iPadu, který mohou využít nejen ve škole, ale i ve svém volném čase. Během studia lze získat prospěchová a vědecká stipendia nebo další prostředky z našeho sociálního programu pro talentované studenty.
Přihlášky do 2. kola se podávají online do 31. května 2023. U přijímací zkoušky Vás nečeká žádný test – zašlete nám esej a motivační dopis nebo video a přesvědčte nás u osobního pohovoru, že máte o studium opravdu zájem. Vysoká škola PRIGO nabízí studium výhradně v prezenční formě v ekonomicky zaměřených bakalářských (Bc.) nebo navazujících magisterských (Ing.) studijních programech Ekonomika a management, Economy and Management, Manažerská ekonomie, Managerial Economics, Hospodářská politika a správa nebo Economic Policy and Public Administration. Bližší informace získáte v sekci Studijní programy.
Nabízíme mezinárodní prostředí a samozřejmostí jsou aktivity v rámci programu ERASMUS+. V unikátním programu Competences for Master´s Degree Vás připravíme na magisterská studia (Master´s Degree) na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích, na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů.[…]

Získali jsme projekt GAČR! Realizujeme excelentní výzkum, zapojte se i vy a přidejte se k nám - jsme nositeli prestižního ocenění HR Excellence in Research Award!

V prosinci 2022 získala naše vysoká škola tříletý projekt základního výzkumu z ekonomické oblasti poskytovaný prestižní Grantovou agenturou České republiky (GAČR). Naši výzkumníci – prof. Goessling a Dr. Černek jako spoluřešitelé, spolu s kolegy doc. Kapounkem z Mendelovy univerzity v Brně a prof. Kočendou z Univerzity Karlovy v Praze se budou zaměřovat na problematiku společenské odpovědnosti firem (CSR).
Tento úspěch doplňuje vědecký a projektový profil naší vysoké školy, která například řeší od roku 2021 dva projekty aplikovaného výzkumu od Technologické agentury České republiky (TAČR). Projekty se mimo jiné zaměřují na aktuální ekonomická a společenská témata související s dopady probíhajících krizí. Další projekt aplikovaného výzkumu financovaný rovněž z prostředků TAČR byl nedávno na Vysoké škole PRIGO úspěšně ukončen s návrhem zpravodaje na cenu TAČR.
Realizujeme excelentní výzkum a jsme nově také nositeli prestižního ocenění HR Excellence in Research Award, které dokládá naši profesionální péči o vědecké pracovníky. Podle posledního oficiálního hodnocení Rady (vlády) pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se naše vysoká škola umístila v oblasti excelence výzkumu v oboru námi nabízených studijních programů na druhém místě spolu s Univerzitou Karlovou v Praze a Masarykovou univerzitou v Brně a je nejlepší v Moravskoslezském kraji.
Jste studenti, akademici nebo výzkumníci, kteří chtějí patřit k nejlepším? Potom se přidejte k nám![…]

Získejte kvalifikaci pro učitelství v MŠ, ZŠ nebo SŠ, pro speciálního pedagoga či ředitele školy! Nabízíme nově akreditované programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Přihlášky ke vzdělávání v programech DVPP pro akademický rok 2023/2024 lze podávat do 31. března 2023. Vysoká škola PRIGO nabízí programy celoživotního vzdělávání zaměřené na splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků dle zákona č.  563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Všechny naše programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejich absolvováním získají pedagogičtí pracovníci odbornou kvalifikaci pro učitelství na prvním i druhém stupni základních škol, v mateřských školách, na středních školách nebo pro výkon činnosti speciálního pedagoga či ředitele školy. Více informací získáte na záložce Další vzdělávání pedagogických pracovníků.[…]