Studium v prezenční formě bez školného a s iPadem zdarma! Přihlášky ke studiu od akademického roku 2022/2023 je možné podávat do 28. února 2022

Vysoká škola PRIGO vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023. Přihlášky přijímáme pouze ke studiu prezenční formy bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Hospodářská politika a správa a Economic Policy and Public Administration. Po vzoru prestižních zahraničních univerzit v rámci přijímacího řízení na prvním místě nově zohledňujeme motivační dopis uchazeče, ve kterém se zaměří na své dosavadní úspěchy, předpoklady a motivaci ke studiu. Pro studenty prezenční formy všech studijních programů je navíc studium stále ZDARMA a každý student obdrží iPad. Přihlášky ke studiu od akademického roku 2022/2023 lze podávat nyní, a to do 28. února 2022. Bližší informace o přijímací zkoušce naleznete na záložce Přijímací řízení.[…]

Studujte v USA! Mezinárodní spolupráce, ERASMUS+, příprava na Master’s Degree. Realizujeme excelentní výzkum, zapojte se i vy!

Našim studentům i pedagogům nabízíme krátkodobé pobyty v USA, ale také na dalších partnerských univerzitách v Evropě nebo v Číně. Jsme zapojeni v programu ERASMUS+, což našim studentům a pedagogům umožňuje realizovat mnoho typů výměnných pobytů nejen v zemích EU. Zahraničním, ale také českým studentům nabízíme všechny studijní programy rovněž v anglickém jazyce. Studenty připravujeme také na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Bližší informace naleznete v sekci Competences for Master´s Degree. Realizujeme excelentní výzkum. Podle posledního hodnocení Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) jsme v oblasti excelence výzkumu v oboru námi nabízených studijních programů na druhém místě spolu s Univerzitou Karlovou v Praze a Masarykovou univerzitou v Brně a nejlepší v Moravskoslezském kraji. V roce 2021 jsme získali prostředky na řešení dvou projektů aplikovaného výzkumu od Technologické agentury České republiky (TA ČR).[…]

Získejte kvalifikaci pro učitelství v MŠ, ZŠ nebo SŠ, pro speciálního pedagoga či ředitele školy! Nabízíme nově akreditované programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Od akademického roku 2022/2023 nabízí Vysoká škola PRIGO programy celoživotního vzdělávání zaměřené na splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků dle zákona č.  563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Všechny naše programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejich absolvováním získají pedagogičtí pracovníci odbornou kvalifikaci pro učitelství na prvním i druhém stupni základních škol, v mateřských školách, na středních školách nebo pro výkon činnosti speciálního pedagoga či ředitele školy. Přihlášky ke vzdělávání v programech DVPP od akademického roku 2022/2023 lze podávat nyní, a to do 28. února 2022. Více informací získáte na záložce Další vzdělávání pedagogických pracovníků.[…]